Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,630/00/02/1,270/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/0
Gävleborg2/0,703/1,064/1,411/0,350/01/0,352/0,702/0,705/1,776/2,124/1,417/2,48
Halland5/1,583/0,955/1,586/1,902/0,633/0,958/2,547/2,224/1,278/2,5411/3,497/2,22
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,285/1,432/0,574/1,143/0,862/0,574/1,146/1,726/1,721/0,281/0,282/0,57
Kalmar1/0,422/0,845/2,101/0,420/01/0,424/1,683/1,260/03/1,260/02/0,84
Kronoberg2/1,040/00/00/01/0,522/1,040/03/1,561/0,520/01/0,520/0
Norrbotten1/0,400/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne1/0,077/0,532/0,151/0,073/0,233/0,235/0,380/08/0,611/0,074/0,306/0,46
Stockholm1/0,041/0,042/0,080/00/06/0,262/0,089/0,405/0,223/0,134/0,172/0,08
Södermanland0/01/0,351/0,350/00/00/01/0,352/0,700/01/0,350/00/0
Uppsala0/01/0,280/00/02/0,561/0,282/0,560/02/0,560/00/06/1,69
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,720/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/02/0,750/05/1,891/0,372/0,750/01/0,370/0
Västernorrland2/0,820/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland0/01/0,370/00/00/00/02/0,750/00/01/0,370/00/0
Västra Götaland8/0,4813/0,7815/0,9016/0,9715/0,906/0,3621/1,2728/1,6917/1,0315/0,9021/1,2723/1,39
Örebro0/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/02/0,68
Östergötland0/00/05/1,125/1,126/1,344/0,895/1,1213/2,915/1,122/0,442/0,444/0,89
Totalt24/0,2437/0,3742/0,4234/0,3435/0,3532/0,3262/0,6274/0,7557/0,5743/0,4350/0,5061/0,61