Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg2/0,701/0,351/0,350/00/00/00/02/0,703/1,060/00/00/0
Halland5/1,582/0,632/0,631/0,310/02/0,635/1,582/0,632/0,635/1,584/1,273/0,95
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/03/0,861/0,281/0,280/01/0,280/00/03/0,860/01/0,280/0
Kalmar0/00/04/1,681/0,420/01/0,420/00/00/01/0,420/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,070/01/0,070/01/0,071/0,070/02/0,151/0,070/01/0,07
Stockholm1/0,041/0,042/0,080/00/03/0,130/05/0,221/0,041/0,042/0,081/0,04
Södermanland0/00/01/0,350/00/00/01/0,352/0,700/00/00/00/0
Uppsala0/01/0,280/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,720/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,371/0,371/0,370/00/00/0
Västernorrland1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland0/01/0,370/00/00/00/02/0,750/00/01/0,370/00/0
Västra Götaland2/0,129/0,548/0,485/0,309/0,545/0,3012/0,7217/1,0313/0,788/0,4810/0,605/0,30
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/03/0,671/0,220/01/0,223/0,675/1,122/0,441/0,221/0,221/0,22
Totalt11/0,1119/0,1922/0,2210/0,1010/0,1014/0,1426/0,2634/0,3429/0,2919/0,1918/0,1812/0,12