Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,630/00/02/1,270/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/0
Gävleborg0/02/0,703/1,061/0,350/01/0,352/0,700/02/0,706/2,124/1,417/2,48
Halland0/01/0,313/0,955/1,582/0,631/0,313/0,955/1,582/0,633/0,957/2,224/1,27
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,282/0,571/0,282/0,572/0,570/03/0,864/1,143/0,861/0,280/01/0,28
Kalmar1/0,422/0,841/0,420/00/00/04/1,683/1,260/02/0,840/01/0,42
Kronoberg2/1,040/00/00/01/0,522/1,040/03/1,561/0,520/01/0,520/0
Norrbotten1/0,400/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne1/0,076/0,462/0,150/03/0,232/0,154/0,300/06/0,460/04/0,305/0,38
Stockholm0/00/00/00/00/03/0,132/0,084/0,174/0,172/0,082/0,081/0,04
Södermanland0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Uppsala0/00/00/00/02/0,561/0,281/0,280/02/0,560/00/06/1,69
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/02/0,750/04/1,510/01/0,370/01/0,370/0
Västernorrland1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland6/0,364/0,247/0,4211/0,666/0,361/0,069/0,5411/0,664/0,247/0,4211/0,6618/1,09
Örebro0/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/02/0,68
Östergötland0/00/02/0,444/0,896/1,343/0,672/0,448/1,793/0,671/0,221/0,223/0,67
Totalt13/0,1318/0,1820/0,2023/0,2324/0,2417/0,1735/0,3538/0,3828/0,2824/0,2432/0,3248/0,48