Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,631/0,631/0,631/0,630/01/0,630/00/0
Dalarna0/00/03/1,050/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,720/00/00/01/1,720/00/0
Gävleborg0/00/02/0,701/0,351/0,352/0,702/0,703/1,051/0,352/0,700/01/0,35
Halland9/2,8012/3,7411/3,4310/3,1210/3,127/2,187/2,187/2,185/1,568/2,499/2,802/0,62
Jämtland0/00/00/02/1,550/01/0,771/0,772/1,550/00/00/00/0
Jönköping1/0,2811/3,119/2,553/0,851/0,282/0,567/1,984/1,133/0,852/0,568/2,266/1,70
Kalmar3/1,234/1,651/0,410/01/0,411/0,412/0,824/1,652/0,820/00/01/0,41
Kronoberg0/01/0,511/0,515/2,561/0,512/1,020/02/1,020/01/0,511/0,510/0
Norrbotten0/00/01/0,390/00/01/0,390/00/00/00/00/00/0
Skåne7/0,523/0,226/0,452/0,153/0,224/0,307/0,523/0,227/0,526/0,455/0,372/0,15
Stockholm1/0,043/0,133/0,134/0,172/0,082/0,084/0,177/0,3017/0,746/0,263/0,130/0
Södermanland0/01/0,340/00/00/01/0,341/0,340/01/0,341/0,341/0,340/0
Uppsala0/01/0,272/0,550/00/00/00/00/00/00/01/0,270/0
Värmland0/00/01/0,352/0,711/0,351/0,350/02/0,710/01/0,350/00/0
Västerbotten1/0,370/02/0,754/1,504/1,505/1,882/0,753/1,127/2,636/2,253/1,124/1,50
Västernorrland4/1,622/0,810/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland18/1,0723/1,3725/1,4915/0,898/0,4714/0,8312/0,7112/0,7115/0,898/0,4712/0,7110/0,59
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland6/1,329/1,994/0,884/0,882/0,446/1,3210/2,213/0,667/1,5410/2,216/1,323/0,66
Totalt50/0,5070/0,7071/0,7152/0,5235/0,3551/0,5157/0,5753/0,5366/0,6654/0,5449/0,4929/0,29