Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,630/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/0
Halland2/0,622/0,622/0,623/0,933/0,934/1,243/0,932/0,621/0,312/0,623/0,930/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/01/0,281/0,280/01/0,280/01/0,280/00/01/0,280/00/0
Kalmar1/0,411/0,410/00/00/00/00/02/0,820/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,510/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/01/0,071/0,070/00/00/01/0,070/00/02/0,150/0
Stockholm1/0,042/0,080/02/0,081/0,040/03/0,134/0,174/0,171/0,040/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/01/0,340/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Västerbotten1/0,370/01/0,372/0,750/03/1,120/03/1,122/0,755/1,881/0,372/0,75
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland8/0,474/0,235/0,298/0,472/0,114/0,233/0,172/0,116/0,355/0,293/0,171/0,05
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,220/00/02/0,440/01/0,223/0,661/0,223/0,663/0,662/0,440/0
Totalt14/0,1410/0,1011/0,1118/0,187/0,0716/0,1615/0,1517/0,1716/0,1619/0,1911/0,113/0,03