Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,620/01/0,620/00/01/0,621/0,620/0
Dalarna0/04/1,393/1,040/00/00/00/00/00/01/0,340/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg2/0,700/01/0,351/0,352/0,701/0,352/0,701/0,351/0,350/01/0,350/0
Halland3/0,926/1,847/2,156/1,843/0,923/0,925/1,539/2,778/2,462/0,613/0,923/0,92
Jämtland0/01/0,770/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping3/0,830/01/0,271/0,272/0,552/0,556/1,672/0,553/0,833/0,834/1,113/0,83
Kalmar1/0,412/0,821/0,410/01/0,411/0,412/0,824/1,643/1,232/0,821/0,411/0,41
Kronoberg0/00/02/1,011/0,506/3,030/02/1,012/1,013/1,510/01/0,501/0,50
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne7/0,520/02/0,143/0,222/0,142/0,145/0,378/0,592/0,141/0,072/0,142/0,14
Stockholm1/0,044/0,172/0,083/0,120/05/0,214/0,179/0,381/0,041/0,044/0,171/0,04
Södermanland1/0,343/1,021/0,340/00/02/0,681/0,342/0,681/0,343/1,020/00/0
Uppsala1/0,272/0,541/0,270/01/0,270/04/1,082/0,540/02/0,541/0,270/0
Värmland1/0,350/01/0,352/0,710/00/01/0,353/1,061/0,350/02/0,712/0,71
Västerbotten2/0,746/2,235/1,865/1,862/0,744/1,481/0,376/2,233/1,110/07/2,601/0,37
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/01/0,400/0
Västmanland2/0,730/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,118/0,4711/0,653/0,178/0,476/0,356/0,3520/1,1815/0,888/0,476/0,354/0,23
Örebro1/0,330/00/00/00/01/0,333/1,008/2,677/2,3412/4,016/2,001/0,33
Östergötland2/0,434/0,874/0,872/0,434/0,874/0,877/1,538/1,747/1,537/1,537/1,532/0,43
Totalt29/0,2840/0,3942/0,4127/0,2633/0,3231/0,3051/0,5085/0,8355/0,5443/0,4247/0,4621/0,20