Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/03/1,871/0,622/1,250/02/1,250/01/0,620/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,342/0,691/0,340/00/01/0,340/0
Gotland0/00/01/1,680/00/00/00/01/1,680/00/00/00/0
Gävleborg3/1,041/0,342/0,690/00/00/01/0,348/2,792/0,691/0,341/0,340/0
Halland4/1,211/0,308/2,420/02/0,606/1,827/2,1216/4,854/1,211/0,306/1,822/0,60
Jämtland0/00/02/1,530/00/00/01/0,761/0,760/00/00/00/0
Jönköping3/0,832/0,551/0,271/0,271/0,272/0,556/1,6612/3,324/1,101/0,273/0,830/0
Kalmar0/00/00/02/0,812/0,812/0,815/2,0415/6,133/1,223/1,222/0,812/0,81
Kronoberg2/1,001/0,500/02/1,000/02/1,004/2,001/0,500/08/4,000/03/1,50
Norrbotten0/01/0,390/00/00/00/00/01/0,390/00/00/00/0
Skåne1/0,073/0,226/0,446/0,446/0,446/0,4412/0,8828/2,052/0,149/0,663/0,221/0,07
Stockholm3/0,121/0,043/0,123/0,124/0,171/0,0411/0,4615/0,636/0,252/0,083/0,121/0,04
Södermanland0/00/00/01/0,331/0,330/02/0,675/1,691/0,330/01/0,330/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/035/9,2922/5,843/0,792/0,530/02/0,53
Värmland1/0,350/00/01/0,352/0,711/0,351/0,354/1,420/01/0,350/00/0
Västerbotten2/0,744/1,481/0,370/03/1,117/2,594/1,486/2,228/2,963/1,115/1,851/0,37
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,402/0,815/2,030/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/0
Västra Götaland7/0,404/0,2316/0,9312/0,7010/0,5812/0,7052/3,0482/4,7942/2,4525/1,4615/0,8710/0,58
Örebro0/02/0,667/2,314/1,321/0,334/1,327/2,319/2,977/2,312/0,662/0,662/0,66
Östergötland5/1,084/0,868/1,734/0,867/1,517/1,5111/2,3825/5,419/1,945/1,082/0,432/0,43
Totalt31/0,3027/0,2656/0,5438/0,3739/0,3854/0,52163/1,59260/2,5491/0,8863/0,6144/0,4326/0,25