Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/02/1,251/0,620/00/03/1,871/0,620/01/0,620/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,342/0,690/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,670/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/01/0,344/1,390/01/0,343/1,042/0,690/00/0
Halland0/01/0,290/01/0,292/0,593/0,895/1,493/0,892/0,592/0,591/0,290/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping2/0,550/00/02/0,551/0,273/0,822/0,554/1,103/0,822/0,550/01/0,27
Kalmar0/01/0,404/1,620/00/02/0,812/0,812/0,810/06/2,444/1,622/0,81
Kronoberg3/1,481/0,491/0,490/00/01/0,492/0,991/0,491/0,490/00/02/0,99
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/03/0,213/0,211/0,071/0,0712/0,8712/0,871/0,076/0,431/0,072/0,142/0,14
Stockholm0/01/0,040/01/0,042/0,086/0,254/0,165/0,213/0,123/0,121/0,042/0,08
Södermanland0/00/00/00/03/1,000/01/0,331/0,330/00/03/1,000/0
Uppsala1/0,260/00/00/00/00/00/00/00/01/0,260/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/0
Västerbotten0/01/0,361/0,360/00/03/1,100/03/1,102/0,732/0,732/0,730/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/03/1,220/02/0,811/0,400/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/01/0,360/0
Västra Götaland5/0,287/0,407/0,408/0,466/0,347/0,4018/1,0426/1,5024/1,3917/0,9818/1,0412/0,69
Örebro4/1,311/0,321/0,320/01/0,320/04/1,315/1,642/0,651/0,324/1,312/0,65
Östergötland1/0,211/0,213/0,644/0,853/0,642/0,421/0,212/0,423/0,641/0,214/0,854/0,85
Totalt16/0,1519/0,1821/0,2017/0,1622/0,2148/0,4654/0,5259/0,5750/0,4840/0,3841/0,3927/0,26