Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,670/01/1,670/00/00/0
Gävleborg0/01/0,344/1,391/0,340/00/00/02/0,691/0,341/0,340/00/0
Halland4/1,192/0,590/01/0,292/0,593/0,893/0,894/1,191/0,292/0,590/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,760/01/0,760/00/00/0
Jönköping2/0,551/0,270/03/0,824/1,101/0,273/0,823/0,822/0,553/0,820/00/0
Kalmar0/01/0,401/0,402/0,811/0,401/0,404/1,626/2,440/01/0,400/00/0
Kronoberg0/01/0,490/00/02/0,992/0,991/0,493/1,481/0,495/2,480/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne2/0,141/0,071/0,073/0,215/0,367/0,508/0,589/0,656/0,433/0,210/00/0
Stockholm3/0,123/0,121/0,042/0,080/02/0,085/0,212/0,082/0,082/0,080/00/0
Södermanland0/00/00/01/0,330/01/0,330/01/0,334/1,340/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,260/02/0,520/00/02/0,520/00/0
Värmland0/00/00/01/0,350/00/00/02/0,700/01/0,350/00/0
Västerbotten2/0,730/01/0,360/01/0,362/0,731/0,361/0,362/0,730/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Västra Götaland11/0,636/0,346/0,344/0,2311/0,636/0,3411/0,6326/1,5015/0,8612/0,690/00/0
Örebro1/0,321/0,321/0,320/01/0,321/0,324/1,313/0,985/1,643/0,980/00/0
Östergötland9/1,935/1,072/0,420/00/01/0,212/0,420/04/0,853/0,640/00/0
Totalt34/0,3222/0,2118/0,1718/0,1728/0,2727/0,2648/0,4662/0,6045/0,4338/0,360/00/0