Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland1/0,292/0,591/0,291/0,290/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/01/0,761/0,760/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/02/0,540/02/0,540/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar1/0,401/0,400/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,491/0,490/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne2/0,142/0,146/0,438/0,570/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm2/0,080/01/0,041/0,040/00/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/02/0,662/0,660/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/03/1,090/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,119/0,515/0,288/0,460/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro2/0,651/0,324/1,300/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland2/0,422/0,420/03/0,640/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt12/0,1120/0,1926/0,2529/0,270/00/00/00/00/00/00/00/0