Totalt rapporterades 59 personer under 1999. Som smittländer angavs Sverige med 46 fall, Turkiet med fem fall samt Bulgarien, Egypten, Irak, Israel, Kuba, Spanien och USA med ett fall vardera. Majoriteten av de inhemska fallen (23 fall) var rapporterade från Västra Götaland. Av de anmälda personerna var 19 barn under 5 år. En anhopning av fall noterades under början av september i Göteborgsområdet. Trolig orsak var en gemensam måltid.