Nittiosex fall anmäldes under året, varav 90 från behandlande läkare och 77 från laboratorierna. Av anmälningarna med uppgift om smittland uppgavs att 63 personer smittats i Sverige och 27 personer utomlands. Av de 96 anmälda personerna var 57 kvinnor. Majoriteten av de anmälda personerna var barn; 31 barn i åldern 0–4 år, 15 barn i åldern 5–9 år och åtta barn i åldern 10–14 år. Flest fall anmäldes från V Götaland (26 fall), Halland (22 fall) och Skåne (18 fall).