Totalt anmälda fall ökade markant jämfört med föregående fyra år, vilket kan förklaras av de två utbrott som skedde under året. Detta medförde också att en större andel (84 %) av fallen smittades i Sverige jämfört med tidigare år.

Majoriteten av fallen var barn, närmare en tredjedel under fem års ålder. Liksom tidigare år var en övervägande del kvinnor. De mest frekvent angivna inhemska smittkällorna var bad och vistelse på lantgård.

I augusti smittades 11 personer, varav fyra barn, av EHEC efter att ha badat vid ett havsbad på Västkusten. Smittan misstänktes komma från strand eller vatten, vilket dock aldrig gick att verifiera med prover.

I oktober smittades 28 personer i framförallt nordöstra Skåne. Nio av fallen utvecklade HUS. Smittkällan kunde spåras till en lokalt producerad kallrökt korv.

Efter en kraftig minskning av antalet inrapporterade fall efter den stora anhopningen 1997 har trenden vänt och sedan 1999 varit något uppåtgående både vad gäller totala antalet fall och antalet personer smittade i Sverige.