Under 2006 anmäldes totalt 265 fall av EHEC-infektion, varav 68 % hade smittats i Sverige. Minskningen från 385 anmälningarna 2005 kan vid en första anblick tyckas mycket stor, men räknas de personer som ingick i ”salladsutbrottet” bort skedde ingen större förändring mellan de båda åren.

De flesta inhemskt smittade fallen rapporterades under sommarmånaderna. Hälften av anmälningarna kom till SMI under juni-augusti. Som vanligt var det barn i åldersgruppen 0–9 år som stod för den största andelen anmälningar (41 %). 32 % fler kvinnor än män rapporterades ha infekterats av EHEC. Könsskillnaden berodde på att relativt många fler kvinnor än män över 30 år hade smittats.

Liksom tidigare år anmäldes många personer från Halland och Västra Götaland, men Skåne låg 2006 i topp med flest fall. De höga skånska siffrorna berodde delvis på att länet stod för det största EHEC-utbrott som rapporterades under året.

Utbrott

  • Vid ett tillfälle åt barn från olika dagis i samma kommun i Skåne gemensam lunch bestående av korv, potatismos och grönsaker. 7 av barnen insjuknade med EHEC och sekundärt även 3 familjemedlemmar. Salladen provtogs men inga bakterier hittades.
  • l I juni besökte en dagisgrupp i Halland en lantgård, där de hade picknick i en hage tillsammans med betande får. Flera av barnen insjuknade i mag-tarmsymptom och EHEC O121 kunde isoleras från en 1-årig flicka. Samma bakteriestam återfanns hos fåren, vilket kunde bekräftas med PFGE-analys.