Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriaceae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%99,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1998

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1999

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2000

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2001

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2002

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2003

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2004

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2005

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2006

Totalt 16 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 16

År 2007

Totalt 2098 rapporterade fall.

 • 3 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2094 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2094
 2. Irak - 1

År 2008

Totalt 2935 rapporterade fall.

 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2933 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2932
 2. Thailand - 1

År 2009

Totalt 3688 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3683 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3683
 2. Thailand - 2
 3. Danmark - 1
 4. Etiopien - 1
 5. Nepal - 1

År 2010

Totalt 4907 rapporterade fall.

 • 4 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4901 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4901
 2. Irak - 1
 3. Thailand - 1

År 2011

Totalt 5665 rapporterade fall.

 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5635 (99,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5635
 2. Libyen - 11
 3. Indien - 3
 4. Thailand - 2
 5. Tyskland - 1
 6. Burundi - 1
 7. Rumänien - 1
 8. Spanien - 1
 9. Kenya - 1
 10. Bosnien och Hercegovina - 1
 11. Norge - 1
 12. Irak - 1
 13. Grekland - 1
 14. Serbien och Montenegro - 1
 15. Turkiet - 1

År 2012

Totalt 7224 rapporterade fall.

 • 3 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7213 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7213
 2. Irak - 1
 3. Mexiko - 1
 4. Pakistan - 1
 5. Brasilien - 1
 6. Egypten - 1
 7. Utland - 1
 8. Indien - 1
 9. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2013

Totalt 8127 rapporterade fall.

 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8118 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8118
 2. Iran - 2
 3. Pakistan - 1
 4. Turkiet - 1
 5. Syrien - 1
 6. Thailand - 1
 7. Indien - 1

År 2014

Totalt 8894 rapporterade fall.

 • 3 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8885 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8885
 2. Syrien - 3
 3. Pakistan - 2
 4. Serbien - 1

År 2015

Totalt 9580 rapporterade fall.

 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9568 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 9568
 2. Syrien - 4
 3. Irak - 2
 4. Kina - 1
 5. Afghanistan - 1
 6. Turkiet - 1
 7. Saudiarabien - 1
 8. Albanien - 1

År 2016

Totalt 10654 rapporterade fall.

 • 19 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 39 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10596 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10596
 2. Syrien - 20
 3. Afghanistan - 7
 4. Irak - 4
 5. Iran - 3
 6. Filippinerna - 1
 7. Kina - 1
 8. Spanien - 1
 9. Somalia - 1
 10. Indien - 1

År 2017

Totalt 10078 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10073 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10073
 2. Afghanistan - 2
 3. Thailand - 2
 4. Irak - 1

År 2018

Totalt 10339 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10334 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10334
 2. Syrien - 2
 3. Irak - 1
 4. Ukraina - 1
 5. Indien - 1

År 2019

Totalt 10717 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10714 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10714
 2. Serbien - 1
 3. Iran - 1
 4. Syrien - 1

År 2020

Totalt 8230 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8228 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8228
 2. Colombia - 1
 3. Pakistan - 1

År 2021

Totalt 7859 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7858 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7858
 2. Turkiet - 1

År 2022

Totalt 5023 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5021 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5021
 2. Ukraina - 2