Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriaceae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Kön 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man34,5%34,2%33,8%34,7%36,3%36,6%36,1%35,8%35,0%34,6%33,5%33,8%32,4%33,0%43,7%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Kvinna65,4%65,7%66,1%65,2%63,6%63,2%63,7%64,0%64,9%65,3%65,9%65,5%67,4%66,5%56,2%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Okänd0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,1%0,1%0,6%0,7%0,2%0,5%0,1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%