Från nyhetsarkivet

Ökad förekomst av svår antibiotikaresistens bland vanliga tarmbakterier (nyhet ur EPI-aktuellt 2006-04-27)