Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 1999

Totalt anmäldes 1497 fall av giardiainfektion varav 213 var smittade i landet. För 125 personer saknades uppgift om smittland. Detta var ett något mindre antal inhemskt smittade personer än tidigare år. I övrigt var siffrorna ungefär desamma som de senaste fem åren. Enligt anmälningarna tillhörde cirka en tredjedel av de anmälda personerna kategorin "flykting-provtagning" vilket också återspeglades i de smittländer som var mest frekvent förekommande.