Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2001

Under 2001 anmäldes sammanlagt 1 435 fall av giardiainfektion, varav 1 233 anmälda från behandlande läkare med epidemiologiska uppgifter och 1 325 anmälda från laboratorierna. Detta var en minskning jämfört föregående år. Av anmälda fall med uppgift om smittland var 143 smittade i Sverige och 1 019 utomlands. De vanligaste smittländerna var Irak (213 fall), Indien (68 fall) Thailand (49 fall) och Turkiet (45 fall).