Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2005

Under 2005 anmäldes totalt 1 151 fall med giardiainfektion, vilket är en minskning från föregående år. 14 % av dessa antogs ha blivit smittade i Sverige.

Sju olika genotyper av Giardia intestinalis, A-G, finns beskrivna. Av dessa kan genotyp A och B infektera både människa och djur medan övriga genotyper är värdspecifika. Metodik för genotypning med PCR-RFLP vid Giardia-utbrott finns nu uppsatt vid SMI.