Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:21,0%22,0%18,0%18,0%16,0%16,0%16,0%15,0%14,0%14,0%16,0%15,0%12,0%15,0%15,0%25,0%14,0%14,0%13,0%12,0%10,0%16,0%13,0%18,0%18,0%
Andel smittade utomlands:60,0%70,0%78,0%76,0%78,0%76,0%76,0%79,0%81,0%82,0%80,0%80,0%84,0%82,0%80,0%71,0%69,0%70,0%73,0%73,0%70,0%66,0%69,0%63,0%47,0%
Andel som saknar uppgift:19,0%8,0%4,0%6,0%6,0%8,0%8,0%6,0%5,0%4,0%4,0%5,0%4,0%3,0%5,0%4,0%17,0%16,0%14,0%15,0%20,0%18,0%18,0%19,0%35,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 2324 rapporterade fall.

 • 418 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1085 (47,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 821 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 204
 2. Indien - 89
 3. Turkiet - 75
 4. Thailand - 32
 5. Iran - 30
 6. Asien - 30
 7. Somalia - 27
 8. Etiopien - 27
 9. Afghanistan - 26
 10. Ryssland - 26
 11. Pakistan - 23
 12. Spanien - 20
 13. Saudiarabien - 19
 14. Utland - 19
 15. Syrien - 16

År 1998

Totalt 1710 rapporterade fall.

 • 306 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1076 (63,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 328 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 230
 2. Indien - 93
 3. Turkiet - 64
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 46
 5. Thailand - 44
 6. Iran - 29
 7. Afghanistan - 25
 8. Ryssland - 22
 9. Utland - 20
 10. Pakistan - 20
 11. Gambia - 20
 12. Ecuador - 19
 13. Syrien - 17
 14. Spanien - 17
 15. Bangladesh - 17

År 1999

Totalt 1729 rapporterade fall.

 • 218 (13,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1195 (69,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 316 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 250
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 169
 3. Indien - 88
 4. Turkiet - 63
 5. Thailand - 52
 6. Syrien - 42
 7. Ryssland - 31
 8. Iran - 28
 9. Afghanistan - 26
 10. Spanien - 22
 11. Utland - 17
 12. Asien - 15
 13. Etiopien - 15
 14. Pakistan - 15
 15. Bulgarien - 14

År 2000

Totalt 1559 rapporterade fall.

 • 247 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1028 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 284 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 173
 2. Indien - 95
 3. Thailand - 59
 4. Turkiet - 55
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 38
 6. Afghanistan - 38
 7. Bosnien-Hercegovina - 26
 8. Spanien - 25
 9. Kina - 22
 10. Somalia - 21
 11. Bangladesh - 20
 12. Iran - 19
 13. Egypten - 19
 14. Nepal - 18
 15. Syrien - 18

År 2001

Totalt 1426 rapporterade fall.

 • 143 (10,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 999 (70,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 284 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 216
 2. Indien - 68
 3. Thailand - 49
 4. Turkiet - 46
 5. Iran - 30
 6. Bosnien-Hercegovina - 30
 7. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 26
 8. Brasilien - 25
 9. Afghanistan - 22
 10. Pakistan - 22
 11. Eritrea - 21
 12. Egypten - 20
 13. Peru - 18
 14. Somalia - 17
 15. Spanien - 17

År 2002

Totalt 1426 rapporterade fall.

 • 177 (12,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1040 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 209 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 229
 2. Indien - 63
 3. Turkiet - 58
 4. Thailand - 55
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 51
 6. Afghanistan - 49
 7. Iran - 29
 8. Somalia - 27
 9. Utland - 20
 10. Asien - 19
 11. Syrien - 18
 12. Eritrea - 17
 13. Kina - 15
 14. Brasilien - 14
 15. Peru - 14

År 2003

Totalt 1351 rapporterade fall.

 • 175 (13,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 987 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 189 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 164
 2. Indien - 67
 3. Thailand - 47
 4. Somalia - 46
 5. Kina - 44
 6. Afghanistan - 43
 7. Turkiet - 40
 8. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 36
 9. Syrien - 28
 10. Ryssland - 28
 11. Costa Rica - 24
 12. Spanien - 19
 13. Asien - 19
 14. Vitryssland - 18
 15. Pakistan - 16

År 2004

Totalt 1330 rapporterade fall.

 • 180 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 935 (70,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 215 (16,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 131
 2. Indien - 126
 3. Kina - 44
 4. Afghanistan - 40
 5. Turkiet - 39
 6. Somalia - 35
 7. Thailand - 30
 8. Syrien - 26
 9. Ryssland - 24
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 21
 11. Spanien - 20
 12. Pakistan - 18
 13. Brasilien - 16
 14. Asien - 16
 15. Etiopien - 16

År 2005

Totalt 1148 rapporterade fall.

 • 157 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 790 (69,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 201 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 112
 2. Kina - 51
 3. Irak - 46
 4. Thailand - 45
 5. Turkiet - 40
 6. Somalia - 33
 7. Brasilien - 28
 8. Albanien - 23
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 22
 10. Afghanistan - 21
 11. Etiopien - 19
 12. Egypten - 16
 13. Pakistan - 14
 14. Iran - 13
 15. Syrien - 11

År 2006

Totalt 1291 rapporterade fall.

 • 325 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 912 (71,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 54 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 103
 2. Irak - 101
 3. Thailand - 64
 4. Somalia - 32
 5. Turkiet - 31
 6. Afghanistan - 25
 7. Brasilien - 24
 8. Kina - 24
 9. Libanon - 21
 10. Serbien och Montenegro - 19
 11. Etiopien - 19
 12. Pakistan - 19
 13. Burma - 18
 14. Egypten - 17
 15. Tanzania - 16

År 2007

Totalt 1414 rapporterade fall.

 • 219 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1130 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 65 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 213
 2. Indien - 122
 3. Somalia - 99
 4. Thailand - 61
 5. Afghanistan - 32
 6. Kina - 29
 7. Etiopien - 28
 8. Turkiet - 24
 9. Brasilien - 20
 10. Bolivia - 20
 11. Syrien - 19
 12. Iran - 17
 13. Colombia - 17
 14. Venezuela - 15
 15. Tanzania - 14

År 2008

Totalt 1529 rapporterade fall.

 • 222 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1247 (82,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 60 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 272
 2. Indien - 177
 3. Somalia - 126
 4. Thailand - 52
 5. Etiopien - 30
 6. Tanzania - 28
 7. Eritrea - 25
 8. Brasilien - 24
 9. Egypten - 22
 10. Kina - 21
 11. Kenya - 18
 12. Iran - 17
 13. Gambia - 17
 14. Afrika - 15
 15. Turkiet - 15

År 2009

Totalt 1207 rapporterade fall.

 • 144 (12,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1009 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 54 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 157
 2. Indien - 140
 3. Irak - 126
 4. Thailand - 43
 5. Etiopien - 38
 6. Kina - 29
 7. Tanzania - 25
 8. Eritrea - 21
 9. Turkiet - 21
 10. Afghanistan - 21
 11. Egypten - 17
 12. Pakistan - 16
 13. Syrien - 14
 14. Brasilien - 14
 15. Ryssland - 14

År 2010

Totalt 1311 rapporterade fall.

 • 192 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1043 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 76 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 182
 2. Indien - 130
 3. Kenya - 64
 4. Irak - 49
 5. Etiopien - 42
 6. Thailand - 38
 7. Colombia - 34
 8. Kina - 27
 9. Afghanistan - 26
 10. Sudan - 23
 11. Eritrea - 22
 12. Turkiet - 21
 13. Tanzania - 20
 14. Spanien - 20
 15. Egypten - 20

År 2011

Totalt 1041 rapporterade fall.

 • 169 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 829 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 43 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 173
 2. Somalia - 70
 3. Afghanistan - 46
 4. Tanzania - 41
 5. Eritrea - 33
 6. Thailand - 33
 7. Kenya - 28
 8. Colombia - 23
 9. Sudan - 22
 10. Turkiet - 20
 11. Egypten - 19
 12. Irak - 18
 13. Etiopien - 16
 14. Spanien - 14
 15. Kina - 13

År 2012

Totalt 1082 rapporterade fall.

 • 154 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 890 (82,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 38 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 157
 2. Somalia - 68
 3. Kenya - 48
 4. Afghanistan - 42
 5. Thailand - 36
 6. Tanzania - 35
 7. Turkiet - 28
 8. Etiopien - 24
 9. Irak - 22
 10. Colombia - 20
 11. Syrien - 19
 12. Sudan - 17
 13. Eritrea - 17
 14. Kina - 17
 15. Pakistan - 17

År 2013

Totalt 1253 rapporterade fall.

 • 179 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1011 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 63 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 227
 2. Indien - 92
 3. Etiopien - 62
 4. Kenya - 60
 5. Thailand - 56
 6. Tanzania - 50
 7. Syrien - 39
 8. Afghanistan - 36
 9. Eritrea - 25
 10. Sudan - 22
 11. Turkiet - 21
 12. Egypten - 15
 13. Spanien - 14
 14. Pakistan - 14
 15. Gambia - 13

År 2014

Totalt 1259 rapporterade fall.

 • 190 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 999 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 70 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 152
 2. Indien - 102
 3. Syrien - 81
 4. Eritrea - 72
 5. Etiopien - 51
 6. Kenya - 48
 7. Afghanistan - 48
 8. Tanzania - 42
 9. Thailand - 41
 10. Spanien - 27
 11. Afrika - 17
 12. Sudan - 16
 13. Turkiet - 14
 14. Irak - 11
 15. Uganda - 11

År 2015

Totalt 1472 rapporterade fall.

 • 230 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1122 (76,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 120 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 179
 2. Somalia - 105
 3. Eritrea - 82
 4. Indien - 78
 5. Afghanistan - 64
 6. Tanzania - 36
 7. Thailand - 35
 8. Turkiet - 35
 9. Etiopien - 34
 10. Irak - 32
 11. Kenya - 32
 12. Colombia - 23
 13. Pakistan - 22
 14. Iran - 18
 15. Grekland - 18

År 2016

Totalt 1489 rapporterade fall.

 • 231 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1138 (76,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 120 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 202
 2. Afghanistan - 126
 3. Indien - 103
 4. Irak - 66
 5. Somalia - 60
 6. Etiopien - 37
 7. Eritrea - 30
 8. Kenya - 28
 9. Tanzania - 26
 10. Thailand - 26
 11. Turkiet - 26
 12. Uganda - 24
 13. Sudan - 23
 14. Iran - 23
 15. Afrika - 21

År 2017

Totalt 1143 rapporterade fall.

 • 187 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 896 (78,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 60 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 92
 2. Syrien - 80
 3. Somalia - 57
 4. Sudan - 43
 5. Eritrea - 43
 6. Tanzania - 35
 7. Afghanistan - 34
 8. Spanien - 32
 9. Kenya - 32
 10. Grekland - 27
 11. Uganda - 27
 12. Etiopien - 25
 13. Thailand - 22
 14. Pakistan - 22
 15. Turkiet - 21

År 2018

Totalt 1252 rapporterade fall.

 • 230 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 949 (76,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 73 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 113
 2. Eritrea - 76
 3. Somalia - 72
 4. Syrien - 62
 5. Sudan - 49
 6. Etiopien - 43
 7. Spanien - 32
 8. Thailand - 31
 9. Uganda - 28
 10. Turkiet - 26
 11. Afghanistan - 24
 12. Pakistan - 23
 13. Libanon - 18
 14. Colombia - 16
 15. Tanzania - 13

År 2019

Totalt 1102 rapporterade fall.

 • 193 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 863 (78,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 46 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 88
 2. Etiopien - 77
 3. Somalia - 56
 4. Kenya - 54
 5. Syrien - 48
 6. Eritrea - 46
 7. Afghanistan - 27
 8. Uganda - 26
 9. Spanien - 25
 10. Pakistan - 24
 11. Tchad - 23
 12. Sudan - 22
 13. Utland - 22
 14. Thailand - 18
 15. Turkiet - 16

År 2020

Totalt 670 rapporterade fall.

 • 145 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 470 (70,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 55 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 57
 2. Kenya - 44
 3. Eritrea - 30
 4. Somalia - 28
 5. Pakistan - 27
 6. Afghanistan - 26
 7. Etiopien - 25
 8. Thailand - 21
 9. Uganda - 18
 10. Sudan - 17
 11. Kongo - 11
 12. Tanzania - 10
 13. Syrien - 9
 14. Turkiet - 8
 15. Utland - 7

År 2021

Totalt 208 rapporterade fall.

 • 43 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 124 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 41 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 15
 2. Yemen - 13
 3. Pakistan - 10
 4. Kenya - 10
 5. Somalia - 9
 6. Etiopien - 7
 7. Sudan - 6
 8. Förenade arabemiraten - 5
 9. Afrika - 5
 10. Eritrea - 4
 11. Thailand - 4
 12. Rwanda - 4
 13. Kongo - 3
 14. Tanzania - 3
 15. Indien - 3