Antalet rapporterade fall har inte varierat mycket under de senaste åren. Under året rapporterades 1 562 fall, varav 1 328 kliniskt anmälda och 1 449 laboratorieanmälda. Enligt de kliniska anmälningarna smittades 243 personer i landet, medan 1 020 personer smittades utomlands. För resterande 65 personer saknas uppgift om smittland. De mest frekvent angivna smittländerna var Irak (168 fall), Indien (95 fall), Thailand (58 fall) och Turkiet (55 fall).

Ett misstänkt vattenburet utbrott från en privat brunn inträffade under sommaren, då 37 av de 56 bröllopsgästerna smittades med Giardia. Bland de inhemska fall som rapporterades fanns många dagisbarn och deras föräldrar/syskon vilket tydligt avspeglas i åldersfördelningen av de rapporterade fallen.