Gula febern – sjukdomsstatistik

Lyssna

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Gula febern 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av gula febern i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från åtta individer med frågeställning gula febern.

Läs mer