Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 anmäldes 78 fall av invasiv infektion av Haemophilus influenza (Hi) vilket motsvarar en incidens av 0,7 fall per 100 000 invånare. Under 2021 var incidensen på samma nivå som 2020, då incidensen hade halverats jämfört med åren 2011–2019. Bland personer 85 år och äldre minskade sjukdomsförekomsten ytterligare jämfört med 2020 (Figur 1).

Medianåldern bland samtliga fall var 67 år och könsfördelning var jämn. Fem fall rapporterades bland barn under 5 år, varav fyra var orsakade av icke-typbar Hi (NT; utan kapsel) och ett av Hi typ f.

Figur 1. Incidensen av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2012–2021.

Linjediagram över incidensen av invasiv infektion orsakad av Haemophilus influenzaei olika åldersgrupper under åren 2012-2021. Mycket lägre incidens sedan 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer