Under året anmäldes sammanlagt 75 kliniska fall av tularemi. Drygt hälften av dessa rapporterades från tre län; Värmland (16 fall), Gävleborg (11 fall) och Västerbotten (16 fall).