Under året anmäldes 26 personer, varav 17 var män och fyra kvinnor.