Under 2002 anmäldes 161 tularemifall, varav 40 % inträffade bland kvinnor. Mest smittutsatta landsting var Örebro (37 fall ), Västmanland (20 fall) och Södermanland (17 fall). De övriga fallen var smittade från Norrbotten i norr till Västra Götaland (Boråstrakten) i söder.

Antalet fall har varierat mycket från år till år. Tidigare har det varit en uttalad koncentration av tularemifall i de norra delarna av Sverige, särskilt i ett område i Hälsingland–Gästrikland, men under senare år har det endemiska området utvidgats söderut. De stora ”tularemiåren” i Sverige var 1967 (närmare 3000 fall), 1981 (452 fall) och 2000 (464 fall).