Antalet anmälda tularemifall varierar mycket år från år. År 2003 var ett rekordår med 698 rapporterade fall vilket är det högsta antalet sedan 1966, då det var ett utbrott i Jämtland med 2739 anmälda tularemifall.

Tidigare har det varit en uttalad koncentration av tularemifallen i de norra och mellersta delarna av Sverige och då framförallt i Dalarna och Hälsingland, men under senare år har det endemiska området utvidgats söderut.

Vad som orsakar den stora spridningen av harpest i Sverige de senaste åren (2000 och 2003) är oklart. Vi ser både en ökning av antalet fall men också en spridning i områden där vi inte tidigare haft rapporterade fall. Harpest har i Sverige framförallt setts som en myggburen sjukdom och det har därför spekulerats i om ökningen bland annat beror på våta somrar och mycket mygg. Av de 698 tularemifallen anmälda under 2003 var 56% män och medelåldern är 47 år.

Flest fall rapporteras smittade i Dalarna, Närke och Gästrikland. Från Hälsingland där det så gott som varje år förekommer fall har det endast rapporterats en handfull fall under året. Anmärkningsvärt är också att 27 personer uppgett att de smittats i Bohuslän där vi endast haft enstaka fall de senaste 20 åren.