Antalet anmälda tularemifall varierar mycket år från år. År 2004 var ett mellanår med 224 rapporterade fall, varav 66 % män, medelåldern var 48 år.

Tidigare har tularemifallen främst varit koncentrerade till de norra och mellersta delarna av Sverige och då framförallt Dalarna och Hälsingland, men under senare år har det endemiska området utvidgats söderut. De flesta fallen anmälda under 2004 är smittade i Örebro (52), Värmland (32) och Stockholms län (26).

Vad som orsakar den stora spridningen av harpest i Sverige de senaste åren (2000 och 2003) är oklart. Vi ser både en ökning av antalet fall men också en spridning i områden där vi inte tidigare haft rapporterade fall. Harpest har i Sverige framförallt setts som en myggburen sjukdom och det har därför spekulerats i om ökningen bland annat beror på våta somrar och mycket mygg.
I enstaka fall uppges även fästingbett som orsak till smitta.