Under 2007 anmäldes totalt 174 fall av tularemi, varav 168 angavs ha smittats i Sverige. Det är en viss minskning från de 241 fallen föregående år.

Män var i vanlig ordning överrepresenterade bland fallen och utgjorde 57 %. Majoriteten av de infekterade personerna var i åldern 40 till 70 år.

Tularemianmälningarna började komma in i juli, för att nå en toppnivå under augusti-september och sedan klinga av under höstmånaderna. Ett fåtal fall anmäldes även under januari, vilket skulle kunna bero på milt väder och att därmed myggorna, som utgör den viktigaste smittvägen, kunde hålla sig aktiva.

Tularemi verkar nu ha etablerat sig ordentligt i södra Mellansverige. Värmland var det län där flest personer smittades och incidensen låg på 18 fall per 100 000 invånare. Från att endast ha rapporterat enstaka fall under de senaste åren ökade antalet anmälningar markant i Norrbotten. I Stockholms och Södermanlands län observerades däremot en minskning.