Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

1999

Akut hepatit B

De senaste årens nedåtgående trend för akuta hepatit B-infektioner ändrades 1999. 214 fall anmäldes, vilket gav en årsincidens på 2,4 fall /100 000 invånare totalt för riket, att jämföra med 1,7 respektive 1,5 för de två föregående åren. Högst incidens hade Halland med 5,5 fall/100 000, följt av Stockholm med 4,4, Södermanland och Västerbotten med 4,3. Från ett landsting, Kalmar, rapporterade 0 fall, övriga landsting hade en incidens mellan 0,8 och 2,9.

Ökningen var lika stor för smitta via intravenöst missbruk - 90 fall mot 48 under föregående år - som för sexuell smitta – 80 fall mot 42 under 1998. Ökningen bland intravenösa missbrukare under åren 1993-95 berodde troligen på att fler fall upptäcktes på grund av ökad provtagning i samband med en pågående hepatit A-epidemi.

I åldersgruppen 20-24 år ökade antalet fall mest - från 32 under 1998 till 62 under 1999 – och 22 personer var mellan 15 och 19 år gamla. 33 av dessa 84 hade smittats via intravenöst missbruk, 42 var sexuellt smittade. Tre barn i förskoleålder insjuknade, alla av utländsk härkomst och smittade utomlands. Av de sexuellt smittade hade 15 smittats utomlands, därav nio svenskar.

Sex personer av utländsk härkomst hade smittats under sjukhusvistelse i sina ursprungsländer och två svenskar med allvarlig grundsjukdom har smittats i samband med sjukhusvård i Sverige, möjligen via blodtransfusioner.

Två personer smittades i sitt arbete, en förskollärare och en sjuksköterska och bland personer med okänd smittväg fanns tre som arbetar inom sjukvården.

Hepatit B, bärare

Av 883 anmälda personer var 765 av utländsk härkomst och smittade i sin ursprungsländer.118 var svenskar och av dem hade 1/3 smittats via intravenöst missbruk. Fjorton personer hade smittats sexuellt. För de övriga var smittvägen oklar.