Hepatit B

Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:4,0%5,0%6,0%4,0%6,0%6,0%4,0%8,0%8,0%10,0%9,0%16,0%18,0%16,0%22,0%20,0%23,0%23,0%21,0%21,0%20,0%15,0%8,0%
Andel smittade utomlands:73,0%83,0%83,0%87,0%84,0%85,0%87,0%83,0%79,0%79,0%79,0%73,0%72,0%66,0%56,0%59,0%56,0%57,0%54,0%51,0%52,0%50,0%42,0%
Andel som saknar uppgift:23,0%12,0%11,0%9,0%10,0%9,0%9,0%9,0%13,0%11,0%12,0%11,0%10,0%18,0%22,0%21,0%21,0%20,0%25,0%28,0%28,0%35,0%50,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 1571 rapporterade fall.

 • 123 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 655 (42,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 793 (50,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 79
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 77
 3. Turkiet - 58
 4. Vietnam - 39
 5. Irak - 37
 6. Bosnien-Hercegovina - 27
 7. Kina - 26
 8. Libanon - 24
 9. Thailand - 24
 10. Polen - 18
 11. Iran - 17
 12. Sydkorea - 17
 13. Syrien - 15
 14. Gambia - 15
 15. Etiopien - 13

År 1998

Totalt 1294 rapporterade fall.

 • 196 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 646 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 452 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 58
 2. Irak - 57
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 4. Somalia - 40
 5. Vietnam - 40
 6. Kina - 35
 7. Bosnien-Hercegovina - 32
 8. Iran - 29
 9. Thailand - 27
 10. Afghanistan - 22
 11. Syrien - 18
 12. Libanon - 18
 13. Filippinerna - 17
 14. Albanien - 13
 15. Etiopien - 11

År 1999

Totalt 1327 rapporterade fall.

 • 259 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 689 (52,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 379 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 112
 2. Turkiet - 64
 3. Irak - 47
 4. Vietnam - 44
 5. Somalia - 40
 6. Thailand - 38
 7. Libanon - 22
 8. Iran - 20
 9. Syrien - 20
 10. Bosnien-Hercegovina - 19
 11. Kina - 18
 12. Afghanistan - 17
 13. Gambia - 15
 14. Utland - 13
 15. Ryssland - 11

År 2000

Totalt 1348 rapporterade fall.

 • 289 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 685 (51,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 374 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 2. Irak - 50
 3. Turkiet - 47
 4. Bosnien-Hercegovina - 44
 5. Somalia - 42
 6. Vietnam - 42
 7. Thailand - 37
 8. Syrien - 27
 9. Kina - 26
 10. Libanon - 21
 11. Afghanistan - 21
 12. Gambia - 19
 13. Sydkorea - 14
 14. Indien - 14
 15. Iran - 13

År 2001

Totalt 1365 rapporterade fall.

 • 284 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 734 (54,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 347 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Bosnien-Hercegovina - 66
 2. Irak - 63
 3. Turkiet - 55
 4. Somalia - 53
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 47
 6. Thailand - 42
 7. Vietnam - 30
 8. Afghanistan - 27
 9. Syrien - 25
 10. Kina - 22
 11. Iran - 17
 12. Ryssland - 15
 13. Sierra Leone - 15
 14. Gambia - 15
 15. Indien - 15

År 2002

Totalt 1630 rapporterade fall.

 • 367 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 923 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 340 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 112
 2. Somalia - 73
 3. Irak - 62
 4. Turkiet - 54
 5. Vietnam - 40
 6. Bosnien-Hercegovina - 40
 7. Thailand - 38
 8. Kina - 34
 9. Ryssland - 30
 10. Iran - 25
 11. Syrien - 24
 12. Mongoliet - 22
 13. Bulgarien - 19
 14. Afghanistan - 17
 15. Albanien - 16

År 2003

Totalt 1858 rapporterade fall.

 • 429 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1040 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 389 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 163
 2. Turkiet - 76
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 65
 4. Irak - 48
 5. Thailand - 42
 6. Kina - 33
 7. Vietnam - 32
 8. Syrien - 31
 9. Afghanistan - 29
 10. Bulgarien - 25
 11. Ryssland - 25
 12. Albanien - 22
 13. Iran - 21
 14. Eritrea - 21
 15. Bosnien-Hercegovina - 20

År 2004

Totalt 1620 rapporterade fall.

 • 329 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 954 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 337 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 93
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 69
 3. Turkiet - 66
 4. Thailand - 52
 5. Vietnam - 41
 6. Kina - 35
 7. Irak - 32
 8. Afghanistan - 30
 9. Ryssland - 29
 10. Sierra Leone - 26
 11. Burundi - 21
 12. Syrien - 19
 13. Albanien - 19
 14. Etiopien - 19
 15. Israel - 17

År 2005

Totalt 1312 rapporterade fall.

 • 286 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 733 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 293 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 54
 2. Somalia - 50
 3. Burundi - 46
 4. Turkiet - 40
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 33
 6. Kina - 29
 7. Vietnam - 27
 8. Afghanistan - 25
 9. Irak - 21
 10. Syrien - 19
 11. Burma - 17
 12. Polen - 16
 13. Filippinerna - 15
 14. Indien - 15
 15. Ryssland - 15

År 2006

Totalt 1147 rapporterade fall.

 • 185 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 758 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 204 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 62
 2. Thailand - 58
 3. Turkiet - 55
 4. Burma - 38
 5. Irak - 36
 6. Vietnam - 30
 7. Syrien - 28
 8. Burundi - 27
 9. Kina - 23
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 23
 11. Eritrea - 22
 12. Serbien och Montenegro - 20
 13. Afghanistan - 16
 14. Filippinerna - 15
 15. Iran - 14

År 2007

Totalt 1443 rapporterade fall.

 • 256 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1036 (72,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 151 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 170
 2. Irak - 110
 3. Thailand - 69
 4. Turkiet - 61
 5. Kina - 42
 6. Afghanistan - 39
 7. Burundi - 31
 8. Vietnam - 24
 9. Eritrea - 21
 10. Serbien och Montenegro - 20
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 20
 12. Burma - 19
 13. Syrien - 18
 14. Albanien - 17
 15. Etiopien - 17

År 2008

Totalt 1507 rapporterade fall.

 • 235 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1098 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 174 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 214
 2. Irak - 81
 3. Turkiet - 60
 4. Thailand - 58
 5. Mongoliet - 43
 6. Kina - 37
 7. Eritrea - 32
 8. Afghanistan - 31
 9. Syrien - 26
 10. Vietnam - 25
 11. Uzbekistan - 23
 12. Ryssland - 22
 13. Gambia - 22
 14. Serbien och Montenegro - 21
 15. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 18

År 2009

Totalt 1504 rapporterade fall.

 • 134 (9,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1186 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 184 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 298
 2. Thailand - 75
 3. Turkiet - 58
 4. Irak - 49
 5. Vietnam - 47
 6. Kina - 43
 7. Afghanistan - 34
 8. Uzbekistan - 28
 9. Mongoliet - 27
 10. Eritrea - 26
 11. Ryssland - 25
 12. Etiopien - 24
 13. Kosovo - 21
 14. Gambia - 19
 15. Albanien - 18

År 2010

Totalt 1571 rapporterade fall.

 • 157 (10,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1246 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 168 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 304
 2. Thailand - 71
 3. Afghanistan - 64
 4. Kina - 63
 5. Vietnam - 50
 6. Serbien och Montenegro - 43
 7. Eritrea - 43
 8. Turkiet - 42
 9. Irak - 31
 10. Kosovo - 25
 11. Mongoliet - 25
 12. Iran - 23
 13. Polen - 21
 14. Etiopien - 21
 15. Nigeria - 18

År 2011

Totalt 1399 rapporterade fall.

 • 110 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1109 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 180 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 145
 2. Afghanistan - 70
 3. Kina - 68
 4. Thailand - 55
 5. Mongoliet - 51
 6. Eritrea - 48
 7. Vietnam - 37
 8. Turkiet - 37
 9. Irak - 30
 10. Syrien - 27
 11. Rumänien - 26
 12. Serbien och Montenegro - 25
 13. Kosovo - 25
 14. Sudan - 22
 15. Iran - 21

År 2012

Totalt 1544 rapporterade fall.

 • 119 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1284 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 213
 2. Afghanistan - 97
 3. Syrien - 73
 4. Turkiet - 55
 5. Thailand - 53
 6. Vietnam - 48
 7. Kina - 46
 8. Albanien - 45
 9. Eritrea - 39
 10. Kosovo - 37
 11. Bosnien-Hercegovina - 33
 12. Serbien - 28
 13. Irak - 26
 14. Iran - 26
 15. Mongoliet - 24

År 2013

Totalt 1778 rapporterade fall.

 • 71 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1552 (87,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 155 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 309
 2. Syrien - 202
 3. Eritrea - 122
 4. Afghanistan - 89
 5. Kina - 65
 6. Thailand - 58
 7. Albanien - 39
 8. Vietnam - 37
 9. Turkiet - 35
 10. Nigeria - 27
 11. Rumänien - 25
 12. Uzbekistan - 25
 13. Gambia - 23
 14. Mongoliet - 21
 15. Etiopien - 20

År 2014

Totalt 2024 rapporterade fall.

 • 118 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1720 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 186 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 348
 2. Eritrea - 283
 3. Somalia - 169
 4. Afghanistan - 60
 5. Kina - 56
 6. Rumänien - 49
 7. Thailand - 49
 8. Albanien - 49
 9. Vietnam - 37
 10. Mongoliet - 36
 11. Turkiet - 34
 12. Etiopien - 34
 13. Gambia - 25
 14. Sudan - 24
 15. Irak - 23

År 2015

Totalt 2356 rapporterade fall.

 • 130 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1980 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 246 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 420
 2. Afghanistan - 246
 3. Eritrea - 245
 4. Somalia - 182
 5. Albanien - 60
 6. Kina - 50
 7. Rumänien - 48
 8. Etiopien - 44
 9. Vietnam - 43
 10. Thailand - 42
 11. Iran - 37
 12. Turkiet - 37
 13. Mongoliet - 30
 14. Gambia - 27
 15. Irak - 25

År 2016

Totalt 2112 rapporterade fall.

 • 94 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1833 (87,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 185 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 462
 2. Syrien - 355
 3. Somalia - 150
 4. Eritrea - 100
 5. Iran - 57
 6. Irak - 51
 7. Kina - 47
 8. Thailand - 41
 9. Etiopien - 40
 10. Mongoliet - 40
 11. Rumänien - 39
 12. Vietnam - 35
 13. Albanien - 31
 14. Turkiet - 27
 15. Gambia - 20

År 2017

Totalt 1218 rapporterade fall.

 • 72 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1009 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 137 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 147
 2. Somalia - 74
 3. Eritrea - 71
 4. Afghanistan - 57
 5. Thailand - 47
 6. Kina - 42
 7. Rumänien - 39
 8. Etiopien - 39
 9. Turkiet - 37
 10. Mongoliet - 29
 11. Vietnam - 23
 12. Irak - 20
 13. Nigeria - 18
 14. Albanien - 18
 15. Uzbekistan - 17

År 2018

Totalt 1130 rapporterade fall.

 • 54 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 936 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 140 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 97
 2. Somalia - 68
 3. Eritrea - 61
 4. Vietnam - 47
 5. Afghanistan - 45
 6. Thailand - 43
 7. Kina - 39
 8. Mongoliet - 32
 9. Rumänien - 30
 10. Albanien - 27
 11. Etiopien - 26
 12. Turkiet - 25
 13. Sudan - 18
 14. Polen - 18
 15. Uzbekistan - 17

År 2019

Totalt 865 rapporterade fall.

 • 37 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 628 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 200 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 48
 2. Somalia - 43
 3. Eritrea - 36
 4. Uzbekistan - 30
 5. Afghanistan - 29
 6. Thailand - 25
 7. Turkiet - 24
 8. Kina - 24
 9. Vietnam - 23
 10. Albanien - 22
 11. Etiopien - 15
 12. Iran - 14
 13. Rumänien - 14
 14. Ghana - 13
 15. Polen - 12
Gå till toppen av sidan