Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:5,0%5,0%4,0%5,0%6,0%4,0%6,0%6,0%4,0%8,0%8,0%10,0%9,0%16,0%18,0%16,0%22,0%20,0%23,0%23,0%21,0%21,0%20,0%15,0%8,0%
Andel smittade utomlands:59,0%80,0%85,0%83,0%83,0%87,0%84,0%85,0%87,0%83,0%79,0%79,0%79,0%73,0%72,0%66,0%56,0%59,0%56,0%57,0%54,0%51,0%52,0%50,0%42,0%
Andel som saknar uppgift:36,0%15,0%11,0%12,0%11,0%9,0%10,0%9,0%9,0%9,0%13,0%11,0%12,0%11,0%10,0%18,0%22,0%21,0%21,0%20,0%25,0%28,0%28,0%35,0%50,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 1571 rapporterade fall.

 • 123 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 655 (42,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 793 (50,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 598
 2. Somalia - 79
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 77
 4. Turkiet - 58
 5. Vietnam - 39
 6. Irak - 37
 7. Bosnien och Hercegovina - 27
 8. Kina - 26
 9. Libanon - 24
 10. Thailand - 24
 11. Polen - 18
 12. Iran - 17
 13. Sydkorea - 17
 14. Syrien - 15
 15. Gambia - 15

År 1998

Totalt 1293 rapporterade fall.

 • 195 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 649 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 449 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 254
 2. Turkiet - 58
 3. Irak - 57
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 5. Somalia - 41
 6. Vietnam - 40
 7. Kina - 35
 8. Bosnien och Hercegovina - 32
 9. Iran - 29
 10. Thailand - 27
 11. Afghanistan - 23
 12. Syrien - 18
 13. Libanon - 18
 14. Filippinerna - 17
 15. Albanien - 13

År 1999

Totalt 1327 rapporterade fall.

 • 260 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 692 (52,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 375 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 218
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 112
 3. Turkiet - 64
 4. Irak - 47
 5. Vietnam - 44
 6. Somalia - 40
 7. Thailand - 38
 8. Libanon - 22
 9. Iran - 21
 10. Syrien - 20
 11. Kina - 19
 12. Bosnien och Hercegovina - 19
 13. Afghanistan - 17
 14. Gambia - 15
 15. Utland - 13

År 2000

Totalt 1347 rapporterade fall.

 • 289 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 686 (51,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 372 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 240
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 52
 3. Irak - 50
 4. Turkiet - 47
 5. Bosnien och Hercegovina - 44
 6. Somalia - 42
 7. Vietnam - 42
 8. Thailand - 37
 9. Syrien - 27
 10. Kina - 26
 11. Libanon - 21
 12. Afghanistan - 21
 13. Gambia - 19
 14. Indien - 14
 15. Iran - 13

År 2001

Totalt 1363 rapporterade fall.

 • 285 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 732 (54,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 346 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 197
 2. Bosnien och Hercegovina - 66
 3. Irak - 63
 4. Turkiet - 55
 5. Somalia - 53
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 47
 7. Thailand - 42
 8. Vietnam - 30
 9. Afghanistan - 27
 10. Syrien - 25
 11. Kina - 22
 12. Iran - 17
 13. Ryssland - 15
 14. Gambia - 15
 15. Indien - 15

År 2002

Totalt 1627 rapporterade fall.

 • 368 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 920 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 339 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 204
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 112
 3. Somalia - 72
 4. Irak - 62
 5. Turkiet - 53
 6. Bosnien och Hercegovina - 40
 7. Vietnam - 39
 8. Thailand - 38
 9. Kina - 34
 10. Ryssland - 30
 11. Iran - 25
 12. Syrien - 24
 13. Mongoliet - 22
 14. Bulgarien - 19
 15. Afghanistan - 17

År 2003

Totalt 1855 rapporterade fall.

 • 429 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1040 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 386 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 235
 2. Somalia - 161
 3. Turkiet - 77
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 65
 5. Irak - 48
 6. Thailand - 42
 7. Kina - 33
 8. Vietnam - 32
 9. Syrien - 31
 10. Afghanistan - 29
 11. Bulgarien - 25
 12. Ryssland - 25
 13. Albanien - 22
 14. Iran - 21
 15. Eritrea - 21

År 2004

Totalt 1618 rapporterade fall.

 • 331 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 953 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 334 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 229
 2. Somalia - 94
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 69
 4. Turkiet - 66
 5. Thailand - 52
 6. Vietnam - 40
 7. Kina - 35
 8. Irak - 32
 9. Afghanistan - 30
 10. Ryssland - 29
 11. Sierra Leone - 26
 12. Burundi - 21
 13. Syrien - 19
 14. Albanien - 19
 15. Etiopien - 19

År 2005

Totalt 1309 rapporterade fall.

 • 285 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 732 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 292 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 226
 2. Thailand - 54
 3. Somalia - 50
 4. Burundi - 46
 5. Turkiet - 40
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 33
 7. Kina - 29
 8. Vietnam - 27
 9. Afghanistan - 24
 10. Irak - 21
 11. Syrien - 19
 12. Polen - 17
 13. Burma - 17
 14. Filippinerna - 15
 15. Indien - 15

År 2006

Totalt 1143 rapporterade fall.

 • 184 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 756 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 203 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 174
 2. Somalia - 61
 3. Thailand - 58
 4. Turkiet - 55
 5. Burma - 37
 6. Irak - 36
 7. Vietnam - 30
 8. Syrien - 28
 9. Burundi - 27
 10. Kina - 23
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 23
 12. Eritrea - 22
 13. Serbien och Montenegro - 20
 14. Afghanistan - 17
 15. Filippinerna - 15

År 2007

Totalt 1441 rapporterade fall.

 • 256 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1035 (72,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 150 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 170
 2. - 122
 3. Irak - 110
 4. Thailand - 69
 5. Turkiet - 61
 6. Kina - 42
 7. Afghanistan - 39
 8. Burundi - 31
 9. Vietnam - 24
 10. Eritrea - 21
 11. Serbien och Montenegro - 20
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 20
 13. Burma - 19
 14. Syrien - 18
 15. Albanien - 17

År 2008

Totalt 1505 rapporterade fall.

 • 235 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1098 (73,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 172 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 214
 2. - 160
 3. Irak - 80
 4. Turkiet - 60
 5. Thailand - 58
 6. Mongoliet - 43
 7. Kina - 37
 8. Eritrea - 32
 9. Afghanistan - 31
 10. Syrien - 27
 11. Vietnam - 25
 12. Uzbekistan - 23
 13. Ryssland - 22
 14. Gambia - 22
 15. Serbien och Montenegro - 21

År 2009

Totalt 1504 rapporterade fall.

 • 134 (9,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1185 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 185 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 297
 2. - 165
 3. Thailand - 75
 4. Turkiet - 58
 5. Irak - 49
 6. Vietnam - 47
 7. Kina - 43
 8. Afghanistan - 34
 9. Uzbekistan - 28
 10. Mongoliet - 27
 11. Eritrea - 26
 12. Ryssland - 25
 13. Etiopien - 24
 14. Kosovo - 21
 15. Gambia - 19

År 2010

Totalt 1571 rapporterade fall.

 • 157 (10,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1246 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 168 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 304
 2. - 158
 3. Thailand - 71
 4. Afghanistan - 64
 5. Kina - 63
 6. Vietnam - 50
 7. Serbien och Montenegro - 43
 8. Eritrea - 43
 9. Turkiet - 41
 10. Irak - 31
 11. Kosovo - 25
 12. Mongoliet - 25
 13. Iran - 23
 14. Polen - 21
 15. Etiopien - 21

År 2011

Totalt 1398 rapporterade fall.

 • 110 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1106 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 182 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 165
 2. Somalia - 145
 3. Afghanistan - 71
 4. Kina - 67
 5. Thailand - 55
 6. Mongoliet - 51
 7. Eritrea - 47
 8. Vietnam - 37
 9. Turkiet - 37
 10. Irak - 30
 11. Syrien - 27
 12. Rumänien - 26
 13. Kosovo - 25
 14. Serbien och Montenegro - 24
 15. Sudan - 22

År 2012

Totalt 1542 rapporterade fall.

 • 119 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1276 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 147 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 214
 2. - 139
 3. Afghanistan - 98
 4. Syrien - 73
 5. Turkiet - 54
 6. Thailand - 53
 7. Vietnam - 48
 8. Kina - 46
 9. Albanien - 45
 10. Eritrea - 39
 11. Kosovo - 37
 12. Bosnien och Hercegovina - 33
 13. Serbien - 28
 14. Iran - 26
 15. Irak - 25

År 2013

Totalt 1775 rapporterade fall.

 • 71 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1546 (87,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 158 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 311
 2. Syrien - 203
 3. - 139
 4. Eritrea - 121
 5. Afghanistan - 89
 6. Kina - 65
 7. Thailand - 57
 8. Albanien - 39
 9. Vietnam - 37
 10. Turkiet - 35
 11. Nigeria - 26
 12. Rumänien - 25
 13. Uzbekistan - 25
 14. Gambia - 23
 15. Etiopien - 21

År 2014

Totalt 2021 rapporterade fall.

 • 117 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1717 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 187 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 347
 2. Eritrea - 282
 3. - 169
 4. Somalia - 169
 5. Afghanistan - 61
 6. Kina - 56
 7. Rumänien - 49
 8. Thailand - 49
 9. Albanien - 49
 10. Vietnam - 37
 11. Mongoliet - 36
 12. Turkiet - 34
 13. Etiopien - 34
 14. Gambia - 25
 15. Sudan - 24

År 2015

Totalt 2356 rapporterade fall.

 • 131 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1976 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 249 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 421
 2. Afghanistan - 246
 3. Eritrea - 245
 4. Somalia - 182
 5. - 165
 6. Albanien - 60
 7. Kina - 50
 8. Rumänien - 48
 9. Etiopien - 44
 10. Vietnam - 43
 11. Thailand - 42
 12. Iran - 37
 13. Turkiet - 37
 14. Mongoliet - 29
 15. Gambia - 27

År 2016

Totalt 2107 rapporterade fall.

 • 94 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1826 (87,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 187 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 461
 2. Syrien - 355
 3. Somalia - 150
 4. Eritrea - 100
 5. Iran - 58
 6. Irak - 51
 7. Kina - 47
 8. Thailand - 41
 9. Etiopien - 40
 10. Mongoliet - 40
 11. Rumänien - 39
 12. Vietnam - 34
 13. Albanien - 31
 14. Turkiet - 27
 15. - 25

År 2017

Totalt 1216 rapporterade fall.

 • 72 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1010 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 134 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 147
 2. Somalia - 74
 3. Eritrea - 71
 4. Afghanistan - 56
 5. Thailand - 48
 6. Kina - 42
 7. Rumänien - 39
 8. Etiopien - 39
 9. Turkiet - 37
 10. Mongoliet - 30
 11. - 27
 12. Vietnam - 23
 13. Irak - 21
 14. Albanien - 19
 15. Nigeria - 18

År 2018

Totalt 1127 rapporterade fall.

 • 54 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 936 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 137 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 99
 2. Somalia - 70
 3. Eritrea - 62
 4. Vietnam - 47
 5. Afghanistan - 44
 6. Thailand - 43
 7. Kina - 40
 8. - 37
 9. Mongoliet - 32
 10. Rumänien - 30
 11. Albanien - 28
 12. Etiopien - 27
 13. Turkiet - 25
 14. Polen - 18
 15. Sudan - 17

År 2019

Totalt 1092 rapporterade fall.

 • 49 (4,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 924 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 119 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 63
 2. Somalia - 57
 3. Eritrea - 48
 4. Afghanistan - 43
 5. Thailand - 41
 6. Turkiet - 40
 7. Uzbekistan - 40
 8. Albanien - 39
 9. Kina - 37
 10. Vietnam - 36
 11. Rumänien - 26
 12. Etiopien - 24
 13. Mongoliet - 20
 14. - 18
 15. Ghana - 18

År 2020

Totalt 794 rapporterade fall.

 • 42 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 636 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 116 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uzbekistan - 44
 2. Syrien - 40
 3. Afghanistan - 40
 4. Vietnam - 35
 5. - 34
 6. Eritrea - 33
 7. Somalia - 32
 8. Mongoliet - 28
 9. Turkiet - 25
 10. Kina - 21
 11. Albanien - 19
 12. Etiopien - 18
 13. Sudan - 17
 14. Rumänien - 16
 15. Thailand - 15

År 2021

Totalt 660 rapporterade fall.

 • 30 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 392 (59,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 238 (36,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 221
 2. Kina - 24
 3. Afghanistan - 24
 4. Syrien - 23
 5. Vietnam - 23
 6. Thailand - 17
 7. Eritrea - 16
 8. Albanien - 16
 9. Sudan - 14
 10. Turkiet - 14
 11. Rumänien - 12
 12. Ghana - 11
 13. Kamerun - 10
 14. Kongo, demokratiska republiken - 10
 15. Pakistan - 10