Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,350/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/01/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/01/0,41
Kronoberg 0/00/00/01/0,500/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,40
Skåne 0/00/01/0,071/0,070/02/0,150/00/02/0,150/01/0,071/0,07
Stockholm 0/01/0,041/0,040/02/0,091/0,042/0,091/0,042/0,091/0,042/0,091/0,04
Södermanland 1/0,340/00/00/01/0,341/0,340/00/00/01/0,340/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,27
Värmland 0/01/0,360/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/01/0,370/00/00/00/00/01/0,370/00/0
Västra Götaland 1/0,060/00/02/0,122/0,120/00/02/0,120/00/01/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/01/0,33
Östergötland 2/0,430/00/00/00/01/0,220/00/01/0,220/00/00/0
Totalt4/0,042/0,023/0,036/0,065/0,055/0,054/0,044/0,047/0,073/0,034/0,047/0,07