Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 2/0,700/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/0
Jämtland 1/0,760/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,490/00/01/0,49
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,070/00/00/01/0,070/00/00/00/03/0,22
Stockholm 1/0,042/0,080/01/0,041/0,040/01/0,041/0,041/0,041/0,040/01/0,04
Södermanland 0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/02/0,510/01/0,260/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 3/0,170/02/0,120/00/00/02/0,121/0,061/0,060/01/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/01/0,211/0,210/00/00/01/0,210/0
Totalt7/0,075/0,054/0,044/0,042/0,021/0,015/0,052/0,023/0,032/0,023/0,035/0,05