Hepatit C – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit C 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 1 144 fall av hepatit C motsvarande en incidens av 10,9 fall per 100 000 invånare, vilket är i nivå med 2021 (n= 1 110). Medianåldern var 40 år (spridning 1–88 år) och 66 procent av fallen var män. Ålder vid diagnos är vanligen inte samma som ålder vid smittotillfället, då infektionen ofta är asymtomatisk.

Under 2022 ökade antalet fall (25 procent, n= 289) som rapporterades ha fått infektionen utomlands jämfört med 2021 (11 procent, n= 126), vilket speglar migrationsströmmarna under året. Sextio procent av fallen (n=695) rapporterades med smittland Sverige, jämfört med 70 procent (n=777) år 2021. För 14 procent (n=160) saknades information om smittland 2022 (figur 1).

Sextiosex procent av de rapporterade fallen anmäldes som kroniska (n= 751), 16 procent (n=185) som akut infektion och för 18 procent (n=208) var infektionens status okänd (figur 2). Av fallen med akut infektion hade 89 procent smittats i Sverige (n=165). Bland samtliga fall där Sverige är angivet som smittland (n= 695) utgjorde akuta infektioner 24 procent (n=165) och kroniska 64 procent (n=445).

Cirka hälften av alla fall rapporterades ha fått infektionen via orena injektionsverktyg (51 procent; n= 589). Merparten av dessa rapporterades ha fått infektionen i Sverige (n=517/589). Uppgift om smittväg saknades för 35 procent av de rapporterade fallen (n=403). Bland de fall där Sverige var angivet som smittland (n= 695) utgjorde infektion via orena injektionsverktyg 74 procent, sexuell kontakt med motsatt kön 3 procent och för 17 procent av fallen saknades information om smittväg (figur 3). Bland fallen med akut infektion, där Sverige var angivet som smittland (n=165), utgjorde infektion via orena injektionsverktyg 83 procent (n=137).

Sammanfattningsvis rapporterades färre fall med smittland Sverige under 2022 jämfört med 2021, vilket följer en nedåtgående trend i inhemsk smitta. Orsaken till den minskande trenden av inhemsk smitta de senaste åren är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram, och att fler kan erbjudas botande behandling

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hepatit C smittade i Sverige, utanför Sverige och där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2013–2022.

Merparten av fallen har Sverige som rapporterat smittland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av hepatit C med kronisk infektion, akut infektion, okänd typ av infektion samt totalt smittade under åren 2013–2022.

Majoriteten av fallen är rapporterade med kronisk infektion under 2013-2022. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av hepatit C per smittväg bland de som smittats i Sverige under åren 2013–2022.

Smittväg för majoriteten av fallen är smitta via oren injektionsutrustning 2013-2022. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Samtliga fall av Hepatit C – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 5 / 3,15 14 / 8,82 12 / 7,55 8 / 5,03 17 / 10,65 11 / 6,89 17 / 10,67 17 / 10,73 20 / 12,80 18 / 11,68 16 / 10,47
Dalarna 16 / 5,55 26 / 9,02 31 / 10,75 21 / 7,30 22 / 7,64 25 / 8,71 38 / 13,28 43 / 15,11 46 / 16,37 61 / 21,87 57 / 20,55
Gotland 2 / 3,27 4 / 6,54 7 / 11,48 7 / 11,64 2 / 3,35 5 / 8,44 7 / 11,95 5 / 8,62 9 / 15,68 5 / 8,73 8 / 14,00
Gävleborg 29 / 10,09 51 / 17,75 35 / 12,16 27 / 9,39 44 / 15,31 49 / 17,10 45 / 15,75 70 / 24,60 75 / 26,61 80 / 28,57 94 / 33,82
Halland 13 / 3,79 22 / 6,42 16 / 4,70 22 / 6,53 20 / 5,99 33 / 10,02 27 / 8,31 26 / 8,12 38 / 12,07 28 / 9,01 33 / 10,75
Jämtland 15 / 11,31 13 / 9,80 8 / 6,06 12 / 9,15 9 / 6,88 13 / 9,98 20 / 15,41 21 / 16,32 23 / 18,06 22 / 17,35 23 / 18,19
Jönköping 18 / 4,88 21 / 5,69 28 / 7,63 24 / 6,58 38 / 10,45 60 / 16,63 46 / 12,88 52 / 14,74 75 / 21,56 52 / 15,10 72 / 21,10
Kalmar 16 / 6,46 31 / 12,51 24 / 9,71 23 / 9,35 20 / 8,15 26 / 10,63 37 / 15,19 45 / 18,57 55 / 23,14 40 / 16,98 48 / 20,52
Kronoberg 7 / 3,43 18 / 8,81 18 / 8,85 10 / 4,94 18 / 8,93 18 / 9,01 19 / 9,62 21 / 10,79 17 / 8,88 22 / 11,63 47 / 25,11
Norrbotten 23 / 9,23 22 / 8,83 23 / 9,21 18 / 7,21 25 / 10,00 38 / 15,17 41 / 16,32 49 / 19,56 61 / 24,43 42 / 16,80 81 / 32,47
Skåne 90 / 6,36 146 / 10,32 132 / 9,41 136 / 9,79 180 / 13,06 164 / 12,04 173 / 12,87 210 / 15,85 205 / 15,73 219 / 16,99 176 / 13,81
Stockholm 196 / 8,03 316 / 12,95 290 / 12,01 265 / 11,08 456 / 19,18 543 / 23,16 528 / 22,88 578 / 25,47 530 / 23,75 514 / 23,38 584 / 27,00
Södermanland 20 / 6,61 30 / 9,92 22 / 7,29 26 / 8,68 40 / 13,44 54 / 18,32 56 / 19,22 58 / 20,13 70 / 24,67 67 / 23,87 68 / 24,50
Uppsala 24 / 5,99 41 / 10,23 36 / 9,11 38 / 9,78 39 / 10,16 60 / 15,94 66 / 17,89 45 / 12,45 43 / 12,14 57 / 16,34 60 / 17,37
Värmland 21 / 7,39 47 / 16,55 41 / 14,48 45 / 15,91 30 / 10,62 60 / 21,32 56 / 19,97 69 / 24,70 69 / 25,01 70 / 25,48 69 / 25,20
Västerbotten 13 / 4,71 35 / 12,67 29 / 10,56 14 / 5,12 29 / 10,67 43 / 15,92 32 / 11,92 63 / 23,69 47 / 17,85 50 / 19,06 60 / 22,98
Västernorrland 16 / 6,58 33 / 13,57 23 / 9,42 21 / 8,59 33 / 13,45 47 / 19,15 59 / 23,99 52 / 21,18 56 / 22,96 72 / 29,62 48 / 19,82
Västmanland 20 / 7,12 28 / 9,97 27 / 9,68 25 / 9,02 31 / 11,24 30 / 10,95 42 / 15,49 53 / 19,80 63 / 23,84 66 / 25,22 50 / 19,30
Västra Götaland 92 / 5,23 172 / 9,78 221 / 12,67 220 / 12,68 240 / 13,91 215 / 12,57 239 / 14,14 267 / 15,97 267 / 16,19 242 / 14,83 274 / 16,97
Örebro 29 / 9,42 33 / 10,72 36 / 11,73 37 / 12,11 51 / 16,73 39 / 12,90 41 / 13,72 65 / 22,04 71 / 24,40 89 / 30,89 88 / 30,83
Östergötland 24 / 5,09 34 / 7,20 50 / 10,65 35 / 7,49 47 / 10,10 70 / 15,17 64 / 13,99 74 / 16,37 98 / 21,99 69 / 15,61 94 / 21,47
Totalt 689 / 6,55 1137 / 10,81 1109 / 10,61 1034 / 9,96 1391 / 13,47 1603 / 15,67 1653 / 16,33 1883 / 18,84 1938 / 19,67 1885 / 19,34 2050 / 21,25

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Ålder 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.0% 0.4% 0.7% 0.7% 0.6% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.7% 0.7% 0.5% 0.3% 0.5% 1.3% 1.7% 0.4% 0.3% 0.2%
5 - 9 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
10 - 14 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
15 - 19 0.3% 0.9% 0.9% 1.3% 1.6% 1.3% 2.8% 1.7% 1.7% 1.0% 2.2% 3.0% 3.1% 2.5% 2.5% 2.1% 2.7% 3.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 2.4% 1.6% 1.6% 1.1%
20 - 29 17.5% 21.4% 22.4% 18.7% 23.2% 23.4% 24.4% 23.5% 27.1% 27.1% 30.4% 28.9% 27.4% 27.6% 22.7% 23.2% 23.0% 23.2% 21.6% 22.2% 19.9% 18.6% 17.2% 15.5% 15.0% 15.0%
30 - 39 31.0% 26.0% 27.7% 25.7% 26.7% 29.5% 26.1% 26.0% 25.7% 23.9% 23.9% 22.6% 23.0% 22.2% 18.8% 20.7% 21.2% 19.1% 20.1% 21.2% 22.6% 22.8% 26.0% 27.8% 28.8% 32.2%
40 - 49 19.8% 18.4% 15.9% 19.1% 16.4% 16.0% 15.7% 15.7% 17.2% 16.4% 16.5% 16.1% 18.2% 17.5% 18.3% 21.7% 23.8% 23.4% 27.0% 26.8% 27.7% 27.9% 30.7% 30.0% 31.4% 29.5%
50 - 59 12.6% 12.8% 13.5% 14.3% 12.7% 14.0% 14.3% 17.9% 15.1% 17.8% 15.0% 17.2% 17.3% 18.5% 21.5% 20.1% 17.7% 19.8% 19.1% 17.6% 17.0% 17.0% 14.6% 15.7% 13.9% 13.6%
60 - 69 13.0% 12.7% 11.8% 15.0% 13.4% 10.8% 11.8% 10.1% 8.9% 9.5% 7.8% 8.3% 7.2% 7.6% 10.6% 7.7% 7.4% 6.6% 6.3% 6.0% 6.5% 6.1% 4.4% 5.5% 5.4% 5.4%
70 - 79 4.3% 5.2% 4.9% 3.8% 3.6% 3.2% 2.8% 2.7% 2.9% 2.3% 2.2% 1.9% 2.6% 2.6% 3.3% 2.5% 2.5% 2.3% 1.7% 2.1% 2.5% 2.9% 1.6% 2.3% 2.4% 1.9%
80+ 0.7% 1.0% 1.3% 0.7% 0.8% 0.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Kön 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 66.2% 64.6% 66.1% 67.2% 67.2% 67.8% 67.0% 68.0% 67.0% 67.0% 66.6% 66.2% 67.6% 64.4% 60.5% 65.2% 62.6% 66.5% 67.4% 66.4% 68.2% 67.8% 69.1% 67.2% 66.1% 66.4%
Kvinna 33.7% 35.2% 33.7% 32.6% 32.5% 32.1% 32.9% 31.8% 32.8% 32.8% 32.9% 33.4% 32.0% 35.3% 39.2% 34.4% 37.0% 32.6% 31.4% 32.8% 31.4% 31.8% 30.1% 31.8% 33.1% 32.2%
Okänd 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.9% 1.2% 0.8% 0.4% 0.4% 0.8% 1.0% 0.8% 1.4%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 60.0% 62.0% 70.0% 63.0% 56.0% 55.0% 55.0% 53.0% 53.0% 52.0% 55.0% 59.0% 58.0% 59.0% 61.0% 65.0% 60.0% 56.0% 57.0% 57.0% 55.0% 58.0% 55.0% 53.0% 46.0% 47.0% 30.0%
Andel smittade utomlands: 20.0% 26.0% 11.0% 15.0% 19.0% 22.0% 25.0% 26.0% 26.0% 24.0% 20.0% 22.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 16.0% 15.0% 13.0% 12.0% 12.0% 10.0% 10.0% 6.0% 5.0% 6.0% 3.0%
Andel som saknar uppgift: 20.0% 12.0% 19.0% 22.0% 25.0% 23.0% 20.0% 21.0% 21.0% 24.0% 25.0% 19.0% 20.0% 21.0% 21.0% 19.0% 24.0% 29.0% 30.0% 31.0% 33.0% 32.0% 35.0% 41.0% 49.0% 47.0% 67.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2023

Totalt 689 rapporterade fall
 • 412 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 140 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 137 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 52
 2. Mongoliet - 16
 3. Polen - 5
 4. Rumänien - 4
 5. Ryssland - 4
 6. Thailand - 4
 7. Pakistan - 4
 8. Georgien - 3
 9. Tyskland - 3
 10. Vitryssland - 2
 11. Litauen - 2
 12. Storbritannien - 2
 13. Burundi - 2
 14. Serbien - 2

År 2022

Totalt 1137 rapporterade fall
 • 700 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 292 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 145 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 169
 2. Polen - 12
 3. Ryssland - 12
 4. Georgien - 10
 5. Litauen - 7
 6. Syrien - 6
 7. Pakistan - 5
 8. Mongoliet - 5
 9. Rumänien - 4
 10. Vitryssland - 3
 11. Finland - 3
 12. Europa - 3
 13. USA - 3
 14. Storbritannien - 2

År 2021

Totalt 1109 rapporterade fall
 • 781 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 124 (11.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 204 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 10
 2. Georgien - 8
 3. Ryssland - 6
 4. Mongoliet - 6
 5. Vitryssland - 5
 6. Iran - 5
 7. Ukraina - 4
 8. Norge - 4
 9. Estland - 4
 10. Finland - 4
 11. Somalia - 4
 12. Serbien - 3
 13. Nederländerna - 3
 14. Litauen - 3

År 2020

Totalt 1034 rapporterade fall
 • 655 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 219 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 18
 2. Polen - 12
 3. Uzbekistan - 12
 4. Ryssland - 11
 5. Pakistan - 9
 6. Afghanistan - 8
 7. Mongoliet - 6
 8. Ukraina - 4
 9. Litauen - 4
 10. Thailand - 4
 11. Danmark - 4
 12. Vitryssland - 3
 13. Iran - 3
 14. Tyskland - 3

År 2019

Totalt 1391 rapporterade fall
 • 781 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 264 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 346 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 23
 2. Ryssland - 15
 3. Thailand - 13
 4. Polen - 12
 5. Mongoliet - 12
 6. Rumänien - 11
 7. Ukraina - 10
 8. Uzbekistan - 10
 9. Lettland - 10
 10. Syrien - 9
 11. Afghanistan - 9
 12. Litauen - 9
 13. Norge - 7
 14. Italien - 7

År 2018

Totalt 1603 rapporterade fall
 • 882 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 370 (23.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 39
 2. Ryssland - 22
 3. Rumänien - 16
 4. Syrien - 14
 5. Ukraina - 13
 6. Thailand - 13
 7. Uzbekistan - 13
 8. Vitryssland - 12
 9. Lettland - 12
 10. Mongoliet - 12
 11. Pakistan - 11
 12. Polen - 10
 13. Iran - 10
 14. Somalia - 10

År 2017

Totalt 1653 rapporterade fall
 • 902 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 407 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 344 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Ryssland - 37
 3. Litauen - 20
 4. Mongoliet - 20
 5. Syrien - 19
 6. Rumänien - 18
 7. Lettland - 17
 8. Egypten - 13
 9. Thailand - 11
 10. Vitryssland - 10
 11. Polen - 10
 12. Finland - 10
 13. Afghanistan - 10
 14. Pakistan - 10

År 2016

Totalt 1883 rapporterade fall
 • 992 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 481 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 410 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Syrien - 35
 3. Afghanistan - 32
 4. Ryssland - 26
 5. Mongoliet - 22
 6. Pakistan - 18
 7. Iran - 17
 8. Lettland - 17
 9. Litauen - 15
 10. Egypten - 14
 11. Uzbekistan - 14
 12. Irak - 13
 13. Rumänien - 13
 14. Ukraina - 12

År 2015

Totalt 1938 rapporterade fall
 • 1025 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 501 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 412 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 49
 2. Ryssland - 41
 3. Syrien - 32
 4. Ukraina - 30
 5. Litauen - 24
 6. Polen - 23
 7. Mongoliet - 21
 8. Egypten - 19
 9. Irak - 15
 10. Vitryssland - 13
 11. Iran - 13
 12. Lettland - 12
 13. Afghanistan - 11
 14. Rumänien - 11

År 2014

Totalt 1885 rapporterade fall
 • 987 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 447 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 55
 2. Ryssland - 30
 3. Mongoliet - 24
 4. Vitryssland - 23
 5. Syrien - 23
 6. Egypten - 22
 7. Polen - 22
 8. Somalia - 16
 9. Ukraina - 13
 10. Afghanistan - 13
 11. Rumänien - 13
 12. Litauen - 12
 13. Thailand - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2013

Totalt 2050 rapporterade fall
 • 1132 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 502 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 47
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 26
 5. Egypten - 16
 6. Somalia - 14
 7. Litauen - 13
 8. Syrien - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Azerbajdzjan - 10
 11. Lettland - 10
 12. Eritrea - 9
 13. Afghanistan - 9
 14. Thailand - 8

År 2012

Totalt 1966 rapporterade fall
 • 1159 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 436 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 371 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 44
 2. Georgien - 36
 3. Vitryssland - 24
 4. Mongoliet - 21
 5. Polen - 20
 6. Uzbekistan - 16
 7. Iran - 14
 8. Egypten - 13
 9. Azerbajdzjan - 12
 10. Thailand - 12
 11. Pakistan - 12
 12. Syrien - 11
 13. Estland - 10
 14. Somalia - 10

År 2011

Totalt 2075 rapporterade fall
 • 1197 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 427 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 41
 2. Mongoliet - 29
 3. Vitryssland - 23
 4. Georgien - 23
 5. Polen - 20
 6. Pakistan - 17
 7. Afghanistan - 14
 8. Egypten - 13
 9. Estland - 13
 10. Somalia - 13
 11. Thailand - 12
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Kirgizistan - 11

År 2010

Totalt 1928 rapporterade fall
 • 1131 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 379 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 418 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Somalia - 20
 4. Vitryssland - 16
 5. Iran - 14
 6. Polen - 13
 7. Lettland - 12
 8. Azerbajdzjan - 11
 9. Thailand - 11
 10. Egypten - 10
 11. Irak - 10
 12. Georgien - 10
 13. Finland - 9
 14. Rumänien - 9

År 2009

Totalt 2196 rapporterade fall
 • 1333 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 402 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 461 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 27
 3. Georgien - 23
 4. Irak - 18
 5. Thailand - 18
 6. Somalia - 17
 7. Polen - 15
 8. Uzbekistan - 13
 9. Egypten - 12
 10. Rumänien - 10
 11. USA - 10
 12. Pakistan - 9
 13. Vitryssland - 8
 14. Norge - 8

År 2008

Totalt 2510 rapporterade fall
 • 1622 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 414 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 474 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 50
 2. Mongoliet - 29
 3. Polen - 18
 4. Uzbekistan - 17
 5. Vitryssland - 15
 6. Irak - 15
 7. Iran - 12
 8. Thailand - 12
 9. Somalia - 11
 10. Azerbajdzjan - 11
 11. Afrika - 10
 12. Finland - 10
 13. Egypten - 8
 14. Serbien och Montenegro - 8

År 2007

Totalt 2089 rapporterade fall
 • 1259 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 344 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 486 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 31
 2. Irak - 22
 3. Somalia - 15
 4. Mongoliet - 14
 5. Polen - 13
 6. Thailand - 12
 7. Vietnam - 12
 8. Pakistan - 11
 9. Norge - 10
 10. Burundi - 10
 11. Uzbekistan - 10
 12. Iran - 9
 13. Burma - 9
 14. Afghanistan - 8

År 2006

Totalt 1912 rapporterade fall
 • 1073 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 560 (29.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Somalia - 11
 3. Thailand - 11
 4. Iran - 10
 5. Burundi - 10
 6. Polen - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Uzbekistan - 9
 9. Mongoliet - 9
 10. Spanien - 8
 11. Ukraina - 7
 12. Norge - 7
 13. Georgien - 7
 14. Danmark - 7

År 2005

Totalt 2101 rapporterade fall
 • 1205 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 630 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Polen - 11
 3. Burundi - 11
 4. Eritrea - 10
 5. Georgien - 9
 6. Vitryssland - 8
 7. Norge - 8
 8. Thailand - 8
 9. USA - 7
 10. Egypten - 6
 11. Iran - 6
 12. Finland - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Estland - 5

År 2004

Totalt 2381 rapporterade fall
 • 1365 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 282 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 734 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Thailand - 16
 3. Azerbajdzjan - 14
 4. Vitryssland - 13
 5. Georgien - 10
 6. Somalia - 10
 7. Bosnien och Hercegovina - 9
 8. Spanien - 9
 9. Pakistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 6
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 13. Iran - 6
 14. Armenien - 6

År 2003

Totalt 2590 rapporterade fall
 • 1416 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 870 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 47
 2. Georgien - 17
 3. Somalia - 16
 4. Norge - 14
 5. Utland - 13
 6. Thailand - 11
 7. Vitryssland - 9
 8. Iran - 8
 9. Uzbekistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 7
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 13. Rumänien - 7
 14. Azerbajdzjan - 6

År 2002

Totalt 2762 rapporterade fall
 • 1605 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 892 (32.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 30
 2. Georgien - 18
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 4. Iran - 12
 5. Somalia - 12
 6. Norge - 11
 7. Rumänien - 11
 8. Polen - 9
 9. Ukraina - 7
 10. Uzbekistan - 7
 11. Vitryssland - 6
 12. Danmark - 6
 13. Mongoliet - 6
 14. Marocko - 5

År 2001

Totalt 2673 rapporterade fall
 • 1464 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 254 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 955 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 26
 2. Iran - 16
 3. Vietnam - 16
 4. Irak - 11
 5. Somalia - 11
 6. Polen - 10
 7. Rumänien - 9
 8. Egypten - 8
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 10. USA - 8
 11. Pakistan - 7
 12. Thailand - 6
 13. Italien - 6
 14. Utland - 5

År 2000

Totalt 2985 rapporterade fall
 • 1586 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 183 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1216 (41.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 24
 2. Somalia - 9
 3. Egypten - 8
 4. Vietnam - 7
 5. Polen - 6
 6. Finland - 6
 7. Eritrea - 6
 8. Thailand - 6
 9. Bosnien och Hercegovina - 6
 10. Indien - 6
 11. Frankrike - 4
 12. Danmark - 4
 13. USA - 4
 14. Storbritannien - 3

År 1999

Totalt 3370 rapporterade fall
 • 1548 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1667 (49.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 12
 2. Danmark - 8
 3. USA - 8
 4. Iran - 7
 5. Somalia - 7
 6. Vietnam - 7
 7. Italien - 7
 8. Irak - 6
 9. Norge - 6
 10. Finland - 6
 11. Polen - 5
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Syrien - 4

År 1998

Totalt 3863 rapporterade fall
 • 1804 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 223 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1836 (47.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 18
 2. Ryssland - 14
 3. Thailand - 14
 4. Iran - 11
 5. Rumänien - 9
 6. Spanien - 9
 7. Storbritannien - 8
 8. Irak - 8
 9. Somalia - 8
 10. Bosnien och Hercegovina - 8
 11. USA - 7
 12. Egypten - 6
 13. Tyskland - 6
 14. Danmark - 6

År 1997

Totalt 4423 rapporterade fall
 • 1339 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 150 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2934 (67.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Iran - 10
 2. Rumänien - 9
 3. Polen - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 5. Ryssland - 8
 6. Somalia - 8
 7. Etiopien - 6
 8. Finland - 6
 9. Pakistan - 6
 10. Indien - 5
 11. Irak - 4
 12. Ungern - 4
 13. Bosnien och Hercegovina - 4
 14. USA - 4