Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:57,0%56,0%55,0%54,0%52,0%53,0%52,0%55,0%59,0%57,0%59,0%61,0%64,0%60,0%56,0%57,0%57,0%54,0%58,0%54,0%53,0%45,0%46,0%30,0%
Andel smittade utomlands:14,0%19,0%22,0%25,0%26,0%26,0%24,0%20,0%22,0%22,0%20,0%18,0%17,0%16,0%15,0%13,0%12,0%12,0%10,0%9,0%6,0%5,0%6,0%3,0%
Andel som saknar uppgift:29,0%25,0%23,0%21,0%22,0%21,0%24,0%25,0%19,0%21,0%21,0%21,0%19,0%24,0%29,0%30,0%31,0%34,0%32,0%37,0%41,0%50,0%48,0%67,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 4440 rapporterade fall.

 • 1321 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 151 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2968 (67,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Iran - 10
 2. Rumänien - 9
 3. Polen - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 5. Ryssland - 8
 6. Somalia - 8
 7. Etiopien - 6
 8. Finland - 6
 9. Pakistan - 6
 10. USA - 5
 11. Indien - 5
 12. Irak - 4
 13. Bosnien-Hercegovina - 4
 14. Ungern - 4
 15. Italien - 4

År 1998

Totalt 3869 rapporterade fall.

 • 1797 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 222 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1850 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Polen - 18
 2. Ryssland - 14
 3. Thailand - 14
 4. Iran - 11
 5. Rumänien - 9
 6. Spanien - 9
 7. Storbritannien - 8
 8. Irak - 8
 9. Bosnien-Hercegovina - 8
 10. Somalia - 8
 11. USA - 7
 12. Egypten - 6
 13. Tyskland - 6
 14. Danmark - 6
 15. Indien - 6

År 1999

Totalt 3381 rapporterade fall.

 • 1535 (45,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1691 (50,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 12
 2. Danmark - 8
 3. USA - 8
 4. Iran - 7
 5. Somalia - 7
 6. Vietnam - 7
 7. Italien - 7
 8. Irak - 6
 9. Norge - 6
 10. Finland - 6
 11. Polen - 5
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Syrien - 4
 15. Afrika - 4

År 2000

Totalt 2995 rapporterade fall.

 • 1579 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 180 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1236 (41,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 24
 2. Somalia - 9
 3. Egypten - 8
 4. Vietnam - 7
 5. Polen - 6
 6. Bosnien-Hercegovina - 6
 7. Finland - 6
 8. Eritrea - 6
 9. Thailand - 6
 10. Indien - 6
 11. Frankrike - 4
 12. Danmark - 4
 13. USA - 4
 14. Storbritannien - 3
 15. Utland - 3

År 2001

Totalt 2678 rapporterade fall.

 • 1455 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 253 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 970 (37,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 26
 2. Iran - 16
 3. Vietnam - 16
 4. Irak - 11
 5. Somalia - 11
 6. Polen - 10
 7. Rumänien - 9
 8. Egypten - 8
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 10. USA - 8
 11. Pakistan - 7
 12. Italien - 6
 13. Utland - 5
 14. Portugal - 5
 15. Bosnien-Hercegovina - 5

År 2002

Totalt 2769 rapporterade fall.

 • 1598 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 905 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 30
 2. Georgien - 18
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 4. Iran - 12
 5. Somalia - 12
 6. Norge - 11
 7. Rumänien - 11
 8. Polen - 9
 9. Ukraina - 7
 10. Uzbekistan - 7
 11. Vitryssland - 6
 12. Danmark - 6
 13. Mongoliet - 6
 14. Marocko - 5
 15. Armenien - 5

År 2003

Totalt 2593 rapporterade fall.

 • 1412 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 877 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 47
 2. Georgien - 17
 3. Somalia - 16
 4. Norge - 14
 5. Utland - 13
 6. Thailand - 11
 7. Vitryssland - 9
 8. Iran - 8
 9. Uzbekistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 7
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 13. Rumänien - 7
 14. Bosnien-Hercegovina - 6
 15. Azerbajdzjan - 6

År 2004

Totalt 2385 rapporterade fall.

 • 1364 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 280 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 741 (31,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 36
 2. Thailand - 16
 3. Azerbajdzjan - 14
 4. Vitryssland - 12
 5. Georgien - 10
 6. Somalia - 10
 7. Pakistan - 8
 8. Spanien - 8
 9. Polen - 7
 10. Bosnien-Hercegovina - 7
 11. Irak - 6
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 13. Iran - 6
 14. Armenien - 6
 15. Burundi - 6

År 2005

Totalt 2103 rapporterade fall.

 • 1205 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 632 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 36
 2. Polen - 11
 3. Burundi - 11
 4. Eritrea - 10
 5. Georgien - 9
 6. Vitryssland - 8
 7. Norge - 8
 8. Thailand - 8
 9. USA - 7
 10. Egypten - 6
 11. Iran - 6
 12. Finland - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Estland - 5
 15. Armenien - 5

År 2006

Totalt 1915 rapporterade fall.

 • 1064 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 280 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 571 (29,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 36
 2. Somalia - 11
 3. Thailand - 11
 4. Iran - 10
 5. Burundi - 10
 6. Polen - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Uzbekistan - 9
 9. Mongoliet - 9
 10. Spanien - 8
 11. Ukraina - 7
 12. Norge - 7
 13. Georgien - 7
 14. Danmark - 7
 15. USA - 7

År 2007

Totalt 2091 rapporterade fall.

 • 1255 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 345 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 491 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 31
 2. Irak - 22
 3. Somalia - 15
 4. Mongoliet - 14
 5. Polen - 13
 6. Thailand - 12
 7. Vietnam - 12
 8. Pakistan - 11
 9. Norge - 10
 10. Burundi - 10
 11. Uzbekistan - 10
 12. Iran - 9
 13. Burma - 9
 14. Afghanistan - 8
 15. Egypten - 7

År 2008

Totalt 2511 rapporterade fall.

 • 1619 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 415 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 477 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 50
 2. Mongoliet - 29
 3. Polen - 18
 4. Uzbekistan - 17
 5. Vitryssland - 15
 6. Irak - 15
 7. Iran - 12
 8. Thailand - 12
 9. Somalia - 11
 10. Azerbajdzjan - 11
 11. Afrika - 10
 12. Finland - 10
 13. Egypten - 8
 14. Serbien och Montenegro - 8
 15. Georgien - 8

År 2009

Totalt 2196 rapporterade fall.

 • 1329 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 402 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 465 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 27
 3. Georgien - 23
 4. Irak - 18
 5. Thailand - 18
 6. Somalia - 17
 7. Polen - 15
 8. Uzbekistan - 13
 9. Egypten - 12
 10. Rumänien - 10
 11. USA - 10
 12. Pakistan - 9
 13. Vitryssland - 8
 14. Norge - 8
 15. Eritrea - 8

År 2010

Totalt 1928 rapporterade fall.

 • 1131 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 380 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 417 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Somalia - 20
 4. Vitryssland - 16
 5. Iran - 14
 6. Polen - 13
 7. Lettland - 12
 8. Azerbajdzjan - 11
 9. Thailand - 11
 10. Egypten - 10
 11. Irak - 10
 12. Georgien - 10
 13. Finland - 9
 14. Rumänien - 9
 15. Pakistan - 8

År 2011

Totalt 2074 rapporterade fall.

 • 1190 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 452 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 432 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 41
 2. Mongoliet - 29
 3. Vitryssland - 23
 4. Georgien - 23
 5. Polen - 20
 6. Pakistan - 17
 7. Afghanistan - 14
 8. Egypten - 13
 9. Estland - 13
 10. Somalia - 13
 11. Thailand - 12
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Kirgizstan - 11
 15. Uzbekistan - 11

År 2012

Totalt 1969 rapporterade fall.

 • 1155 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 437 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 377 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 44
 2. Georgien - 37
 3. Vitryssland - 24
 4. Mongoliet - 21
 5. Polen - 20
 6. Uzbekistan - 16
 7. Iran - 14
 8. Egypten - 13
 9. Azerbajdzjan - 12
 10. Thailand - 12
 11. Pakistan - 12
 12. Syrien - 11
 13. Estland - 10
 14. Somalia - 10
 15. Serbien - 9

År 2013

Totalt 2052 rapporterade fall.

 • 1126 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 510 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 47
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 26
 5. Egypten - 16
 6. Somalia - 14
 7. Litauen - 13
 8. Syrien - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Azerbajdzjan - 10
 11. Lettland - 10
 12. Afghanistan - 9
 13. Eritrea - 9
 14. Thailand - 8
 15. Uzbekistan - 8

År 2014

Totalt 1887 rapporterade fall.

 • 978 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 452 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 457 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 55
 2. Ryssland - 30
 3. Mongoliet - 24
 4. Vitryssland - 23
 5. Syrien - 23
 6. Egypten - 22
 7. Polen - 22
 8. Somalia - 16
 9. Ukraina - 13
 10. Afghanistan - 13
 11. Rumänien - 13
 12. Litauen - 12
 13. Thailand - 11
 14. Uzbekistan - 11
 15. Estland - 10

År 2015

Totalt 1943 rapporterade fall.

 • 1023 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 500 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 420 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 48
 2. Ryssland - 41
 3. Syrien - 32
 4. Ukraina - 30
 5. Litauen - 24
 6. Polen - 23
 7. Mongoliet - 21
 8. Egypten - 19
 9. Irak - 15
 10. Vitryssland - 13
 11. Iran - 13
 12. Lettland - 12
 13. Afghanistan - 11
 14. Rumänien - 11
 15. Pakistan - 11

År 2016

Totalt 1887 rapporterade fall.

 • 987 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 483 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 417 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 54
 2. Syrien - 35
 3. Afghanistan - 33
 4. Ryssland - 26
 5. Mongoliet - 23
 6. Pakistan - 18
 7. Iran - 17
 8. Lettland - 17
 9. Litauen - 15
 10. Egypten - 14
 11. Uzbekistan - 14
 12. Irak - 13
 13. Rumänien - 13
 14. Ukraina - 12
 15. Vitryssland - 11

År 2017

Totalt 1657 rapporterade fall.

 • 900 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 409 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 348 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 54
 2. Ryssland - 37
 3. Syrien - 20
 4. Litauen - 20
 5. Mongoliet - 20
 6. Rumänien - 18
 7. Lettland - 17
 8. Egypten - 13
 9. Thailand - 11
 10. Vitryssland - 10
 11. Polen - 10
 12. Finland - 10
 13. Afghanistan - 10
 14. Pakistan - 10
 15. Ukraina - 8

År 2018

Totalt 1609 rapporterade fall.

 • 882 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 376 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 39
 2. Ryssland - 22
 3. Rumänien - 16
 4. Syrien - 14
 5. Ukraina - 13
 6. Thailand - 13
 7. Uzbekistan - 13
 8. Vitryssland - 12
 9. Lettland - 12
 10. Mongoliet - 12
 11. Pakistan - 11
 12. Polen - 10
 13. Iran - 10
 14. Somalia - 10
 15. Egypten - 9

År 2019

Totalt 1395 rapporterade fall.

 • 776 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (19,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 354 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 23
 2. Ryssland - 15
 3. Polen - 12
 4. Thailand - 12
 5. Mongoliet - 12
 6. Rumänien - 11
 7. Ukraina - 10
 8. Uzbekistan - 10
 9. Lettland - 10
 10. Syrien - 9
 11. Afghanistan - 9
 12. Litauen - 9
 13. Norge - 7
 14. Italien - 7
 15. Egypten - 6

År 2020

Totalt 1042 rapporterade fall.

 • 598 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 147 (14,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 297 (29,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Georgien - 18
 2. Polen - 12
 3. Ryssland - 11
 4. Uzbekistan - 11
 5. Afghanistan - 9
 6. Pakistan - 8
 7. Mongoliet - 6
 8. Litauen - 4
 9. Danmark - 4
 10. Vitryssland - 3
 11. Iran - 3
 12. Tyskland - 3
 13. Ukraina - 3
 14. Norge - 3
 15. Finland - 3