Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:63,0%63,0%56,0%55,0%54,0%52,0%53,0%52,0%55,0%59,0%58,0%59,0%61,0%64,0%60,0%56,0%57,0%57,0%55,0%58,0%54,0%53,0%46,0%47,0%30,0%
Andel smittade utomlands:10,0%15,0%19,0%22,0%25,0%26,0%26,0%24,0%20,0%22,0%22,0%20,0%18,0%17,0%17,0%15,0%13,0%12,0%12,0%10,0%9,0%6,0%5,0%6,0%3,0%
Andel som saknar uppgift:27,0%22,0%25,0%23,0%21,0%22,0%21,0%24,0%25,0%19,0%20,0%21,0%21,0%19,0%23,0%29,0%30,0%31,0%33,0%32,0%37,0%41,0%49,0%47,0%67,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 4434 rapporterade fall.

 • 1318 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 151 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2965 (67,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1936
 2. Iran - 10
 3. Rumänien - 9
 4. Polen - 8
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 6. Ryssland - 8
 7. Somalia - 8
 8. Etiopien - 6
 9. Finland - 6
 10. Pakistan - 6
 11. USA - 5
 12. Indien - 5
 13. Irak - 4
 14. Ungern - 4
 15. Bosnien och Hercegovina - 4

År 1998

Totalt 3865 rapporterade fall.

 • 1799 (47,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 223 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1843 (47,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1167
 2. Polen - 18
 3. Ryssland - 14
 4. Thailand - 14
 5. Iran - 11
 6. Rumänien - 9
 7. Spanien - 9
 8. Storbritannien - 8
 9. Irak - 8
 10. Somalia - 8
 11. Bosnien och Hercegovina - 8
 12. USA - 7
 13. Egypten - 6
 14. Tyskland - 6
 15. Danmark - 6

År 1999

Totalt 3377 rapporterade fall.

 • 1537 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1685 (49,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1047
 2. Ryssland - 12
 3. Danmark - 8
 4. USA - 8
 5. Iran - 7
 6. Somalia - 7
 7. Vietnam - 7
 8. Italien - 7
 9. Irak - 6
 10. Norge - 6
 11. Finland - 6
 12. Polen - 5
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Rumänien - 5
 15. Syrien - 4

År 2000

Totalt 2986 rapporterade fall.

 • 1574 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 179 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1233 (41,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 774
 2. Ryssland - 24
 3. Somalia - 9
 4. Egypten - 8
 5. Vietnam - 7
 6. Polen - 6
 7. Finland - 6
 8. Eritrea - 6
 9. Thailand - 6
 10. Bosnien och Hercegovina - 6
 11. Indien - 6
 12. Frankrike - 4
 13. Danmark - 4
 14. USA - 4
 15. Storbritannien - 3

År 2001

Totalt 2671 rapporterade fall.

 • 1454 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 252 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 965 (37,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 464
 2. Ryssland - 25
 3. Iran - 16
 4. Vietnam - 16
 5. Irak - 11
 6. Somalia - 11
 7. Polen - 10
 8. Rumänien - 9
 9. Egypten - 8
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 11. USA - 8
 12. Pakistan - 7
 13. Italien - 6
 14. Utland - 5
 15. Portugal - 5

År 2002

Totalt 2762 rapporterade fall.

 • 1596 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 900 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 476
 2. Ryssland - 30
 3. Georgien - 18
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 5. Iran - 12
 6. Somalia - 12
 7. Norge - 11
 8. Rumänien - 11
 9. Polen - 9
 10. Ukraina - 7
 11. Uzbekistan - 7
 12. Vitryssland - 6
 13. Danmark - 6
 14. Mongoliet - 6
 15. Marocko - 5

År 2003

Totalt 2585 rapporterade fall.

 • 1409 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 872 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 394
 2. Ryssland - 47
 3. Georgien - 17
 4. Somalia - 16
 5. Norge - 14
 6. Utland - 13
 7. Thailand - 11
 8. Vitryssland - 9
 9. Iran - 8
 10. Uzbekistan - 8
 11. Polen - 7
 12. Irak - 7
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 14. Rumänien - 7
 15. Azerbajdzjan - 6

År 2004

Totalt 2373 rapporterade fall.

 • 1355 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 280 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 738 (31,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 337
 2. Ryssland - 36
 3. Thailand - 16
 4. Azerbajdzjan - 14
 5. Vitryssland - 12
 6. Georgien - 10
 7. Somalia - 10
 8. Bosnien och Hercegovina - 9
 9. Pakistan - 8
 10. Spanien - 8
 11. Polen - 7
 12. Irak - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 14. Iran - 6
 15. Armenien - 6

År 2005

Totalt 2097 rapporterade fall.

 • 1202 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 630 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 389
 2. Ryssland - 36
 3. Polen - 11
 4. Burundi - 11
 5. Eritrea - 10
 6. Georgien - 9
 7. Vitryssland - 8
 8. Norge - 8
 9. Thailand - 7
 10. USA - 7
 11. Egypten - 6
 12. Iran - 6
 13. Finland - 6
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 15. Estland - 5

År 2006

Totalt 1911 rapporterade fall.

 • 1062 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 278 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 571 (29,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 487
 2. Ryssland - 36
 3. Somalia - 11
 4. Thailand - 11
 5. Iran - 10
 6. Polen - 9
 7. Burundi - 9
 8. Eritrea - 9
 9. Uzbekistan - 9
 10. Mongoliet - 9
 11. Spanien - 8
 12. Ukraina - 7
 13. Norge - 7
 14. Georgien - 7
 15. Danmark - 7

År 2007

Totalt 2088 rapporterade fall.

 • 1254 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 345 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 489 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 441
 2. Ryssland - 31
 3. Irak - 22
 4. Somalia - 15
 5. Mongoliet - 14
 6. Polen - 13
 7. Thailand - 12
 8. Vietnam - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Norge - 10
 11. Burundi - 10
 12. Uzbekistan - 10
 13. Iran - 9
 14. Burma - 9
 15. Afghanistan - 8

År 2008

Totalt 2506 rapporterade fall.

 • 1616 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 415 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 475 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 434
 2. Ryssland - 50
 3. Mongoliet - 29
 4. Polen - 18
 5. Uzbekistan - 17
 6. Vitryssland - 15
 7. Irak - 15
 8. Iran - 12
 9. Thailand - 12
 10. Somalia - 11
 11. Azerbajdzjan - 11
 12. Afrika - 10
 13. Finland - 10
 14. Egypten - 8
 15. Serbien och Montenegro - 8

År 2009

Totalt 2193 rapporterade fall.

 • 1330 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 400 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 463 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 402
 2. Ryssland - 49
 3. Mongoliet - 27
 4. Georgien - 22
 5. Irak - 18
 6. Thailand - 18
 7. Somalia - 17
 8. Polen - 15
 9. Uzbekistan - 13
 10. Egypten - 12
 11. Rumänien - 10
 12. USA - 10
 13. Pakistan - 9
 14. Vitryssland - 8
 15. Norge - 8

År 2010

Totalt 1923 rapporterade fall.

 • 1126 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 380 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 417 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 379
 2. Ryssland - 49
 3. Mongoliet - 28
 4. Somalia - 20
 5. Vitryssland - 16
 6. Iran - 14
 7. Polen - 13
 8. Lettland - 12
 9. Azerbajdzjan - 11
 10. Thailand - 11
 11. Egypten - 10
 12. Irak - 10
 13. Georgien - 10
 14. Finland - 9
 15. Rumänien - 9

År 2011

Totalt 2067 rapporterade fall.

 • 1191 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 425 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 395
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 23
 5. Georgien - 23
 6. Polen - 20
 7. Pakistan - 17
 8. Afghanistan - 14
 9. Egypten - 13
 10. Estland - 13
 11. Somalia - 13
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Thailand - 11
 15. Kirgizistan - 11

År 2012

Totalt 1966 rapporterade fall.

 • 1155 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 437 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 374 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 355
 2. Ryssland - 44
 3. Georgien - 37
 4. Vitryssland - 24
 5. Mongoliet - 21
 6. Polen - 20
 7. Uzbekistan - 16
 8. Iran - 14
 9. Egypten - 13
 10. Azerbajdzjan - 12
 11. Thailand - 12
 12. Pakistan - 12
 13. Syrien - 11
 14. Estland - 10
 15. Somalia - 10

År 2013

Totalt 2047 rapporterade fall.

 • 1125 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 506 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 461
 2. Georgien - 47
 3. Ryssland - 41
 4. Mongoliet - 29
 5. Vitryssland - 26
 6. Egypten - 16
 7. Somalia - 14
 8. Litauen - 13
 9. Syrien - 12
 10. Pakistan - 11
 11. Azerbajdzjan - 10
 12. Lettland - 10
 13. Eritrea - 9
 14. Afghanistan - 9
 15. Thailand - 8

År 2014

Totalt 1883 rapporterade fall.

 • 975 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 452 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 456 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 416
 2. Georgien - 55
 3. Ryssland - 30
 4. Mongoliet - 24
 5. Vitryssland - 23
 6. Syrien - 23
 7. Egypten - 22
 8. Polen - 22
 9. Somalia - 16
 10. Ukraina - 13
 11. Afghanistan - 13
 12. Rumänien - 13
 13. Litauen - 12
 14. Thailand - 11
 15. Uzbekistan - 11

År 2015

Totalt 1942 rapporterade fall.

 • 1025 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 501 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 416 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 344
 2. Georgien - 49
 3. Ryssland - 41
 4. Syrien - 32
 5. Ukraina - 30
 6. Litauen - 24
 7. Polen - 23
 8. Mongoliet - 21
 9. Egypten - 19
 10. Irak - 15
 11. Vitryssland - 13
 12. Iran - 13
 13. Lettland - 12
 14. Afghanistan - 11
 15. Rumänien - 11

År 2016

Totalt 1882 rapporterade fall.

 • 986 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 483 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 413 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 250
 2. Georgien - 54
 3. Syrien - 35
 4. Afghanistan - 33
 5. Ryssland - 26
 6. Mongoliet - 23
 7. Pakistan - 18
 8. Iran - 17
 9. Lettland - 17
 10. Litauen - 15
 11. Egypten - 14
 12. Uzbekistan - 14
 13. Irak - 13
 14. Rumänien - 13
 15. Ukraina - 12

År 2017

Totalt 1655 rapporterade fall.

 • 900 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 407 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 348 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 205
 2. Georgien - 54
 3. Ryssland - 37
 4. Syrien - 20
 5. Litauen - 20
 6. Mongoliet - 20
 7. Rumänien - 18
 8. Lettland - 17
 9. Egypten - 13
 10. Thailand - 11
 11. Vitryssland - 10
 12. Polen - 10
 13. Finland - 10
 14. Afghanistan - 10
 15. Pakistan - 10

År 2018

Totalt 1609 rapporterade fall.

 • 884 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 374 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 242
 2. Georgien - 39
 3. Ryssland - 22
 4. Rumänien - 16
 5. Syrien - 14
 6. Ukraina - 13
 7. Thailand - 13
 8. Uzbekistan - 13
 9. Vitryssland - 12
 10. Lettland - 12
 11. Mongoliet - 12
 12. Pakistan - 11
 13. Polen - 10
 14. Iran - 10
 15. Somalia - 10

År 2019

Totalt 1395 rapporterade fall.

 • 779 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (19,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 350 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 216
 2. Georgien - 23
 3. Ryssland - 15
 4. Thailand - 13
 5. Polen - 12
 6. Mongoliet - 12
 7. Rumänien - 11
 8. Ukraina - 10
 9. Uzbekistan - 10
 10. Lettland - 10
 11. Syrien - 9
 12. Afghanistan - 9
 13. Litauen - 9
 14. Norge - 7
 15. Italien - 7

År 2020

Totalt 1023 rapporterade fall.

 • 644 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 158 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 221 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 99
 2. Georgien - 18
 3. Polen - 12
 4. Uzbekistan - 12
 5. Ryssland - 11
 6. Pakistan - 9
 7. Afghanistan - 8
 8. Mongoliet - 6
 9. Litauen - 4
 10. Danmark - 4
 11. Vitryssland - 3
 12. Iran - 3
 13. Tyskland - 3
 14. Ukraina - 3
 15. Norge - 3

År 2021

Totalt 926 rapporterade fall.

 • 586 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 89 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 251 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 197
 2. Polen - 8
 3. Mongoliet - 7
 4. Georgien - 6
 5. Ukraina - 5
 6. Ryssland - 5
 7. Vitryssland - 4
 8. Norge - 4
 9. Finland - 4
 10. Litauen - 3
 11. Somalia - 3
 12. Uganda - 3
 13. Indien - 3
 14. Italien - 3
 15. Serbien - 2