Hepatit C – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit C 2019

Sammanfattning och bedömning

Under året rapporterades 1397 fall av hepatit C motsvarande en incidens av 14 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning jämfört med 2018 och stärker den nedåtgående trenden som observerats de senaste åren (figur 1 och 2). Majoriteten av fallen (64 procent) var, liksom tidigare, anmälda som kronisk infektion (n=901) och 11 procent som akut infektion (n=159) (figur 1). Medianåldern var 41 år (spridning 0-94 år) och andelen män var 67 procent (n=939).

Under 2019 smittades 55 procent i Sverige (n=766) och 19 procent utomlands (n=259). För resterande 27 procent saknades uppgift om smittland (n=372). Av alla fall som fått infektionen utomlands var det vanligast med länder från östra Europa och Asien. I de fall då smittväg fanns rapporterad (ungefär hälften av alla fall) var drygt 75 procent smittade via injektion av droger med orena injektionsverktyg (n=616). Hepatit C-epidemin i Sverige drivs av personer som injicerar droger och minskningen i antalet rapporterade fall speglar att färre personer fått infektionen via orena injektionsverktyg (figur 3). Flest antal fall som fått infektionen via orena injektionsverktyg rapporteras mellan åldrarna 20-39 år (figur 4). Unga och unga vuxna (15-24 år) utgjorde cirka 15 procent av alla fall som fått infektionen via injektion av droger i Sverige och visar att nyrekrytering fortgår (figur 4). Bland alla fall smittade i Sverige uppgavs 4 procent fått infektionen via heterosexuell kontakt (n=31) och 2 procent (n=15) via sexuell kontakt mellan män (MSM). Liksom tidigare år rapporterades flest fall från storstadsregionerna (Stockholm, Västra Götaland och Skåne), både totalt sett och bland fall som fått sin infektion i Sverige.

Sammanfattningsvis minskade antalet fall av hepatit C för femte året i rad vilket speglar det minskade antalet fall som fått infektionen via orena injektionsverktyg för droger. Orsaken till minskningen är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram och möjligen förändringar i mönster kring hur droger intas, där injektion kan ha minskat. Under 2019 har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsunderlag ”Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige” med rekommendationer om hur arbetet kan bedrivas i Sverige.

Figur 1. Incidens av hepatit C och typ av infektion i Sverige 2010-2019.

Förklaring i texten.

Figur 2. Antal fall hepatit C och smittland 2019.

Förklaring i texten.

Figur 3. Antal fall av hepatit C och smittväg, smittade i Sverige under åren 2010-2019.

Förklaring i texten.

Figur 4. Totalt antal fall av hepatit C i olika åldersgrupper som fått infektionen i Sverige och via injektion av droger med oren injektionsutrustning under åren 2015-2019.

Förklaring i texten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit C – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 8 / 5,04 14 / 8,82 12 / 7,55 8 / 5,03 17 / 10,65 11 / 6,89 17 / 10,67 17 / 10,73 20 / 12,80 18 / 11,68
Dalarna 2 / 0,69 26 / 9,02 25 / 8,67 28 / 9,71 21 / 7,30 22 / 7,64 25 / 8,71 37 / 12,93 43 / 15,11 46 / 16,37 61 / 21,87
Gotland 0 / 0 4 / 6,54 4 / 6,54 7 / 11,48 7 / 11,64 2 / 3,35 5 / 8,44 7 / 11,95 5 / 8,62 9 / 15,68 5 / 8,73
Gävleborg 4 / 1,39 50 / 17,40 52 / 18,10 35 / 12,16 27 / 9,39 44 / 15,31 49 / 17,10 45 / 15,75 70 / 24,60 75 / 26,61 80 / 28,57
Halland 0 / 0 21 / 6,13 22 / 6,42 16 / 4,70 22 / 6,53 20 / 5,99 33 / 10,02 27 / 8,31 26 / 8,12 38 / 12,07 28 / 9,01
Jämtland 0 / 0 20 / 15,07 13 / 9,80 8 / 6,06 12 / 9,15 9 / 6,88 13 / 9,98 19 / 14,64 20 / 15,54 23 / 18,06 22 / 17,35
Jönköping 1 / 0,27 25 / 6,77 21 / 5,69 28 / 7,63 24 / 6,58 38 / 10,45 60 / 16,63 46 / 12,88 52 / 14,74 75 / 21,56 52 / 15,10
Kalmar 1 / 0,40 23 / 9,29 31 / 12,51 24 / 9,71 23 / 9,35 20 / 8,15 26 / 10,63 35 / 14,37 44 / 18,16 54 / 22,72 40 / 16,98
Kronoberg 0 / 0 12 / 5,87 18 / 8,81 19 / 9,34 10 / 4,94 18 / 8,93 18 / 9,01 19 / 9,62 21 / 10,79 17 / 8,88 22 / 11,63
Norrbotten 2 / 0,80 33 / 13,24 21 / 8,43 23 / 9,21 18 / 7,21 25 / 10,00 38 / 15,17 40 / 15,92 49 / 19,56 61 / 24,43 42 / 16,80
Skåne 9 / 0,64 121 / 8,56 143 / 10,11 131 / 9,34 136 / 9,79 178 / 12,92 164 / 12,04 170 / 12,64 209 / 15,78 205 / 15,73 219 / 16,99
Stockholm 16 / 0,66 261 / 10,70 313 / 12,83 289 / 11,97 265 / 11,08 456 / 19,18 543 / 23,16 527 / 22,83 576 / 25,38 532 / 23,84 514 / 23,38
Södermanland 2 / 0,66 30 / 9,92 31 / 10,25 22 / 7,29 26 / 8,68 40 / 13,44 54 / 18,32 56 / 19,22 58 / 20,13 68 / 23,97 67 / 23,87
Uppsala 1 / 0,25 30 / 7,49 39 / 9,73 34 / 8,61 38 / 9,78 39 / 10,16 60 / 15,94 66 / 17,89 45 / 12,45 43 / 12,14 57 / 16,34
Värmland 4 / 1,41 32 / 11,27 46 / 16,20 41 / 14,48 45 / 15,91 30 / 10,62 61 / 21,67 56 / 19,97 69 / 24,70 69 / 25,01 70 / 25,48
Västerbotten 2 / 0,72 25 / 9,05 35 / 12,67 30 / 10,93 15 / 5,49 29 / 10,67 43 / 15,92 32 / 11,92 63 / 23,69 47 / 17,85 50 / 19,06
Västernorrland 2 / 0,82 21 / 8,63 30 / 12,33 23 / 9,42 21 / 8,59 32 / 13,04 47 / 19,15 59 / 23,99 52 / 21,18 56 / 22,96 71 / 29,21
Västmanland 4 / 1,42 35 / 12,47 28 / 9,97 26 / 9,32 25 / 9,02 31 / 11,24 30 / 10,95 42 / 15,49 53 / 19,80 63 / 23,84 66 / 25,22
Västra Götaland 10 / 0,57 133 / 7,56 172 / 9,78 220 / 12,61 218 / 12,57 240 / 13,91 215 / 12,57 239 / 14,14 267 / 15,97 267 / 16,19 242 / 14,83
Örebro 5 / 1,62 47 / 15,27 33 / 10,72 36 / 11,73 37 / 12,11 51 / 16,73 39 / 12,90 40 / 13,38 65 / 22,04 70 / 24,05 89 / 30,89
Östergötland 2 / 0,42 39 / 8,26 34 / 7,20 50 / 10,65 35 / 7,49 47 / 10,10 70 / 15,17 64 / 13,99 74 / 16,37 98 / 21,99 69 / 15,61
Totalt 67 / 0,64 996 / 9,47 1125 / 10,69 1102 / 10,54 1033 / 9,95 1388 / 13,44 1604 / 15,68 1643 / 16,23 1878 / 18,79 1936 / 19,65 1884 / 19,33

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 1.3% 1.7% 0.4% 0.2% 0.2%
5 - 9 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
15 - 19 0.2% 0.3% 1.0% 0.9% 1.2% 1.5% 1.3% 2.8% 1.7% 1.6% 1.0% 2.2% 2.9% 3.1% 2.4% 2.5% 2.0% 2.7% 3.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 2.4% 1.6% 1.6% 1.1%
20 - 29 16.1% 16.8% 21.5% 22.3% 18.7% 23.0% 23.3% 24.4% 23.5% 27.1% 27.0% 30.3% 28.8% 27.4% 27.5% 22.7% 23.1% 22.9% 23.2% 21.5% 22.2% 19.8% 18.6% 17.2% 15.5% 15.0% 15.0%
30 - 39 30.4% 31.2% 26.3% 27.8% 25.8% 26.9% 29.5% 26.1% 25.9% 25.7% 24.0% 23.9% 22.7% 23.0% 22.3% 18.8% 20.8% 21.2% 19.1% 20.0% 21.2% 22.6% 22.8% 26.0% 27.8% 28.8% 32.2%
40 - 49 22.8% 19.8% 18.4% 15.9% 19.2% 16.4% 16.0% 15.7% 15.8% 17.1% 16.5% 16.6% 16.1% 18.2% 17.5% 18.4% 21.8% 23.9% 23.4% 27.0% 26.9% 27.7% 27.9% 30.7% 30.0% 31.3% 29.4%
50 - 59 12.4% 12.9% 13.0% 13.7% 14.1% 12.7% 14.0% 14.3% 17.9% 15.1% 17.8% 14.9% 17.3% 17.3% 18.5% 21.6% 20.1% 17.6% 19.8% 19.2% 17.6% 17.0% 17.0% 14.7% 15.7% 13.9% 13.6%
60 - 69 11.7% 13.1% 12.6% 11.8% 15.1% 13.4% 10.9% 11.8% 10.1% 8.9% 9.5% 7.8% 8.3% 7.2% 7.6% 10.6% 7.7% 7.5% 6.6% 6.4% 6.0% 6.5% 6.1% 4.4% 5.5% 5.4% 5.4%
70 - 79 4.9% 4.4% 5.0% 4.9% 3.8% 3.6% 3.2% 2.8% 2.7% 2.9% 2.3% 2.3% 1.9% 2.6% 2.6% 3.3% 2.5% 2.5% 2.3% 1.7% 2.1% 2.6% 2.9% 1.6% 2.3% 2.4% 1.9%
80+ 0.9% 0.8% 1.0% 1.3% 0.7% 0.8% 0.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 67.5% 66.2% 64.8% 66.1% 67.2% 67.2% 67.8% 67.0% 68.1% 66.9% 67.0% 66.7% 66.3% 67.7% 64.4% 60.6% 65.3% 62.7% 66.5% 67.6% 66.5% 68.3% 67.8% 69.2% 67.2% 66.1% 66.4%
Kvinna 32.3% 33.7% 35.0% 33.7% 32.6% 32.6% 32.1% 32.9% 31.7% 32.8% 32.8% 32.9% 33.3% 32.0% 35.3% 39.2% 34.4% 37.0% 32.6% 31.5% 32.8% 31.4% 31.8% 30.1% 31.8% 33.1% 32.2%
Okänd 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.9% 0.9% 0.7% 0.3% 0.4% 0.7% 1.0% 0.8% 1.4%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 66.0% 67.0% 61.0% 71.0% 64.0% 56.0% 55.0% 55.0% 53.0% 53.0% 52.0% 55.0% 59.0% 58.0% 59.0% 61.0% 65.0% 60.0% 56.0% 57.0% 57.0% 55.0% 58.0% 55.0% 53.0% 46.0% 47.0% 30.0%
Andel smittade utomlands: 10.0% 21.0% 26.0% 11.0% 15.0% 19.0% 22.0% 25.0% 25.0% 26.0% 24.0% 20.0% 22.0% 22.0% 20.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 12.0% 12.0% 10.0% 10.0% 6.0% 5.0% 6.0% 3.0%
Andel som saknar uppgift: 24.0% 12.0% 13.0% 18.0% 21.0% 25.0% 23.0% 20.0% 22.0% 21.0% 24.0% 25.0% 19.0% 20.0% 21.0% 21.0% 18.0% 24.0% 29.0% 30.0% 31.0% 33.0% 32.0% 35.0% 41.0% 49.0% 47.0% 67.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 67 rapporterade fall
 • 44 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Vitryssland - 1
 2. Eritrea - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Litauen - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Azerbajdzjan - 1
 7. Ukraina - 1

År 2023

Totalt 996 rapporterade fall
 • 667 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 211 (21.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 118 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 82
 2. Mongoliet - 17
 3. Polen - 9
 4. Georgien - 8
 5. Ryssland - 6
 6. Vitryssland - 5
 7. Tyskland - 5
 8. Thailand - 5
 9. Afghanistan - 4
 10. Rumänien - 4
 11. Pakistan - 4
 12. Serbien - 3
 13. Irak - 3
 14. Vietnam - 3

År 2022

Totalt 1125 rapporterade fall
 • 691 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 169
 2. Polen - 12
 3. Ryssland - 12
 4. Georgien - 10
 5. Litauen - 7
 6. Syrien - 6
 7. Pakistan - 5
 8. Mongoliet - 5
 9. Rumänien - 4
 10. Vitryssland - 3
 11. Finland - 3
 12. Europa - 3
 13. USA - 3
 14. Storbritannien - 2

År 2021

Totalt 1102 rapporterade fall
 • 779 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 123 (11.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 200 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 10
 2. Georgien - 8
 3. Ryssland - 6
 4. Mongoliet - 6
 5. Vitryssland - 5
 6. Iran - 5
 7. Ukraina - 4
 8. Norge - 4
 9. Estland - 4
 10. Finland - 4
 11. Serbien - 3
 12. Nederländerna - 3
 13. Litauen - 3
 14. Rumänien - 3

År 2020

Totalt 1033 rapporterade fall
 • 658 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 215 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 18
 2. Polen - 12
 3. Uzbekistan - 12
 4. Ryssland - 11
 5. Pakistan - 9
 6. Afghanistan - 8
 7. Mongoliet - 6
 8. Ukraina - 4
 9. Litauen - 4
 10. Thailand - 4
 11. Danmark - 4
 12. Vitryssland - 3
 13. Iran - 3
 14. Tyskland - 3

År 2019

Totalt 1388 rapporterade fall
 • 782 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 264 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 342 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 23
 2. Ryssland - 15
 3. Thailand - 13
 4. Polen - 12
 5. Mongoliet - 12
 6. Rumänien - 11
 7. Ukraina - 10
 8. Uzbekistan - 10
 9. Lettland - 10
 10. Syrien - 9
 11. Afghanistan - 9
 12. Litauen - 9
 13. Norge - 7
 14. Italien - 7

År 2018

Totalt 1604 rapporterade fall
 • 884 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 369 (23.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 39
 2. Ryssland - 22
 3. Rumänien - 16
 4. Syrien - 14
 5. Ukraina - 13
 6. Thailand - 13
 7. Uzbekistan - 13
 8. Vitryssland - 12
 9. Lettland - 12
 10. Mongoliet - 12
 11. Pakistan - 11
 12. Polen - 10
 13. Iran - 10
 14. Somalia - 10

År 2017

Totalt 1643 rapporterade fall
 • 897 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 403 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 343 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Ryssland - 37
 3. Litauen - 20
 4. Mongoliet - 20
 5. Syrien - 19
 6. Rumänien - 18
 7. Lettland - 17
 8. Egypten - 13
 9. Thailand - 11
 10. Vitryssland - 10
 11. Polen - 10
 12. Finland - 10
 13. Afghanistan - 10
 14. Pakistan - 10

År 2016

Totalt 1878 rapporterade fall
 • 992 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 476 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 410 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Syrien - 34
 3. Afghanistan - 32
 4. Ryssland - 26
 5. Mongoliet - 22
 6. Iran - 17
 7. Lettland - 17
 8. Pakistan - 16
 9. Litauen - 15
 10. Egypten - 14
 11. Uzbekistan - 14
 12. Irak - 13
 13. Rumänien - 13
 14. Ukraina - 12

År 2015

Totalt 1936 rapporterade fall
 • 1025 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 499 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 412 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 49
 2. Ryssland - 41
 3. Syrien - 32
 4. Ukraina - 30
 5. Polen - 23
 6. Litauen - 23
 7. Mongoliet - 21
 8. Egypten - 19
 9. Irak - 15
 10. Vitryssland - 13
 11. Iran - 13
 12. Lettland - 12
 13. Afghanistan - 11
 14. Rumänien - 11

År 2014

Totalt 1884 rapporterade fall
 • 987 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 446 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 55
 2. Ryssland - 30
 3. Mongoliet - 24
 4. Vitryssland - 23
 5. Syrien - 23
 6. Egypten - 22
 7. Polen - 22
 8. Somalia - 16
 9. Ukraina - 13
 10. Afghanistan - 13
 11. Rumänien - 13
 12. Litauen - 12
 13. Thailand - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2013

Totalt 2050 rapporterade fall
 • 1133 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 501 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 47
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 26
 5. Egypten - 16
 6. Somalia - 14
 7. Litauen - 13
 8. Syrien - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Azerbajdzjan - 10
 11. Lettland - 10
 12. Eritrea - 9
 13. Afghanistan - 9
 14. Thailand - 8

År 2012

Totalt 1964 rapporterade fall
 • 1160 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 436 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 368 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 44
 2. Georgien - 36
 3. Vitryssland - 23
 4. Mongoliet - 21
 5. Polen - 20
 6. Uzbekistan - 16
 7. Iran - 14
 8. Egypten - 13
 9. Azerbajdzjan - 12
 10. Thailand - 12
 11. Pakistan - 12
 12. Syrien - 11
 13. Estland - 10
 14. Somalia - 10

År 2011

Totalt 2069 rapporterade fall
 • 1197 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 449 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 423 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 41
 2. Mongoliet - 29
 3. Vitryssland - 23
 4. Georgien - 23
 5. Polen - 20
 6. Pakistan - 17
 7. Afghanistan - 14
 8. Egypten - 13
 9. Estland - 13
 10. Somalia - 13
 11. Thailand - 12
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2010

Totalt 1927 rapporterade fall
 • 1132 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 379 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 416 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Somalia - 20
 4. Vitryssland - 16
 5. Iran - 14
 6. Polen - 13
 7. Lettland - 12
 8. Azerbajdzjan - 11
 9. Thailand - 11
 10. Egypten - 10
 11. Irak - 10
 12. Georgien - 10
 13. Finland - 9
 14. Rumänien - 9

År 2009

Totalt 2194 rapporterade fall
 • 1334 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 459 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Georgien - 23
 4. Irak - 18
 5. Thailand - 18
 6. Somalia - 17
 7. Polen - 15
 8. Uzbekistan - 13
 9. Egypten - 12
 10. Rumänien - 10
 11. USA - 10
 12. Pakistan - 9
 13. Vitryssland - 8
 14. Norge - 8

År 2008

Totalt 2505 rapporterade fall
 • 1620 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 414 (17.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 471 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 50
 2. Mongoliet - 29
 3. Polen - 18
 4. Uzbekistan - 17
 5. Vitryssland - 15
 6. Irak - 15
 7. Iran - 12
 8. Thailand - 12
 9. Somalia - 11
 10. Azerbajdzjan - 11
 11. Afrika - 10
 12. Finland - 10
 13. Egypten - 8
 14. Serbien och Montenegro - 8

År 2007

Totalt 2087 rapporterade fall
 • 1261 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 342 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 484 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 31
 2. Irak - 21
 3. Somalia - 15
 4. Mongoliet - 14
 5. Polen - 13
 6. Thailand - 12
 7. Vietnam - 12
 8. Pakistan - 11
 9. Norge - 10
 10. Burundi - 10
 11. Uzbekistan - 10
 12. Iran - 9
 13. Burma - 9
 14. Afghanistan - 8

År 2006

Totalt 1910 rapporterade fall
 • 1075 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 556 (29.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Somalia - 11
 3. Thailand - 11
 4. Iran - 10
 5. Burundi - 10
 6. Polen - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Uzbekistan - 9
 9. Mongoliet - 9
 10. Spanien - 8
 11. Ukraina - 7
 12. Norge - 7
 13. Georgien - 7
 14. Danmark - 7

År 2005

Totalt 2097 rapporterade fall
 • 1204 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 627 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Polen - 11
 3. Burundi - 11
 4. Eritrea - 10
 5. Georgien - 9
 6. Vitryssland - 8
 7. Norge - 8
 8. Thailand - 8
 9. USA - 7
 10. Egypten - 6
 11. Iran - 6
 12. Finland - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Estland - 5

År 2004

Totalt 2380 rapporterade fall
 • 1365 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 281 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 734 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Thailand - 16
 3. Azerbajdzjan - 14
 4. Vitryssland - 13
 5. Georgien - 10
 6. Somalia - 10
 7. Bosnien och Hercegovina - 9
 8. Spanien - 9
 9. Pakistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 6
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 13. Iran - 6
 14. Armenien - 6

År 2003

Totalt 2587 rapporterade fall
 • 1419 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 864 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 47
 2. Georgien - 17
 3. Somalia - 16
 4. Norge - 14
 5. Utland - 13
 6. Thailand - 11
 7. Vitryssland - 9
 8. Iran - 8
 9. Uzbekistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 7
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 13. Rumänien - 7
 14. Azerbajdzjan - 6

År 2002

Totalt 2760 rapporterade fall
 • 1604 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 891 (32.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 30
 2. Georgien - 18
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 4. Iran - 12
 5. Somalia - 12
 6. Norge - 11
 7. Rumänien - 11
 8. Polen - 9
 9. Ukraina - 7
 10. Uzbekistan - 7
 11. Vitryssland - 6
 12. Danmark - 6
 13. Mongoliet - 6
 14. Marocko - 5

År 2001

Totalt 2672 rapporterade fall
 • 1465 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 254 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 953 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 26
 2. Iran - 16
 3. Vietnam - 16
 4. Irak - 11
 5. Somalia - 11
 6. Polen - 10
 7. Rumänien - 9
 8. Egypten - 8
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 10. USA - 8
 11. Pakistan - 7
 12. Thailand - 6
 13. Italien - 6
 14. Utland - 5

År 2000

Totalt 2985 rapporterade fall
 • 1588 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 183 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1214 (41.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 24
 2. Somalia - 9
 3. Egypten - 8
 4. Vietnam - 7
 5. Polen - 6
 6. Finland - 6
 7. Eritrea - 6
 8. Thailand - 6
 9. Bosnien och Hercegovina - 6
 10. Indien - 6
 11. Frankrike - 4
 12. Danmark - 4
 13. USA - 4
 14. Storbritannien - 3

År 1999

Totalt 3370 rapporterade fall
 • 1548 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1667 (49.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 12
 2. Danmark - 8
 3. USA - 8
 4. Iran - 7
 5. Somalia - 7
 6. Vietnam - 7
 7. Italien - 7
 8. Irak - 6
 9. Norge - 6
 10. Finland - 6
 11. Polen - 5
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Syrien - 4

År 1998

Totalt 3862 rapporterade fall
 • 1807 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 222 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1833 (47.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 18
 2. Thailand - 14
 3. Ryssland - 13
 4. Iran - 11
 5. Rumänien - 9
 6. Spanien - 9
 7. Storbritannien - 8
 8. Irak - 8
 9. Somalia - 8
 10. Bosnien och Hercegovina - 8
 11. USA - 7
 12. Egypten - 6
 13. Tyskland - 6
 14. Danmark - 6

År 1997

Totalt 4420 rapporterade fall
 • 1340 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 150 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2930 (67.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Iran - 10
 2. Rumänien - 9
 3. Polen - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 5. Ryssland - 8
 6. Somalia - 8
 7. Etiopien - 6
 8. Finland - 6
 9. Pakistan - 6
 10. Indien - 5
 11. Irak - 4
 12. Ungern - 4
 13. Bosnien och Hercegovina - 4
 14. USA - 4