Hepatit C – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Hepatit C 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 1 020 fall av hepatit C, vilket motsvarar 9,8 fall per 100 000 invånare. Det är 27 procent färre fall än 2019. Av fallen rapporterades 61 procent (n=621) med smittland Sverige och 15 procent (n=156) hade fått infektionen utomlands. För resterande 24 procent (n=243) saknades uppgift om smittland (figur 1). Bland de som fått infektionen utomlands var länder i östra Europa och Asien vanligast.

Majoriteten av fallen, 60 procent (n=614), rapporterades liksom tidigare med kronisk infektion, 19 procent (n=197) med akut infektion och 21 procent (n= 209) med okänd typ av infektion (figur 2). Medianåldern var 39 år (spridning 0–103 år) och andelen män var 66 procent (n=672). Ålder vid diagnos är oftast inte samma som ålder vid smittotillfället, då infektionen ofta är asymtomatisk.

I de fall då smittväg rapporterats (drygt hälften av fallen) hade cirka 80 procent (n=480) fått infektionen via injektion av droger med orena injektionsverktyg, av vilka merparten (n=425), rapporterades med smittland Sverige. Hepatit C-epidemin i Sverige drivs av att droger injiceras med orena injektionsverktyg och minskningen av antalet rapporterade fall speglar att färre personer fått infektionen på detta sätt (figur 3). Flest antal fall som fått infektionen via orena injektionsverktyg var i åldrarna 20–39 år. Personer mellan 15 och 24 år utgjorde cirka 15 procent av de fall som fått infektionen via injektion av droger i Sverige och visar att nyrekrytering till gruppen som injicerar droger fortgår (figur 4). Bland de som fått infektionen i Sverige uppgavs 4 procent (n=26) ha fått infektionen via heterosexuell kontakt och 0,5 procent (n=3) via sexuell kontakt mellan män (MSM; figur 3).

Sammanfattningsvis fortsatte antalet fall av hepatit C minska. Orsaken till de senare årens minskning är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram, och att fler erbjuds botande behandling. Ytterligare en faktor som kan ha minskat antalet anmälda fall 2020 kan vara att falldefinitionen ändrats att endast omfatta anmälan av pågående infektion.

Figur 1. Antalet fall av hepatit C som fått infektionen i Sverige, utomlands, med okänt smittland samt totalt 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av hepatit C per smittland 2011-2020. Smittade i Sverige dominerar.

Figur 2. Antalet fall av hepatit C med kronisk infektion, akut infektion, okänd typ av infektion samt totalt 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av hepatit C efter typ av infektion. Kronisk infektion dominerar

Figur 3. Antalet fall av hepatit C per smittväg samt totalt bland de som smittats i Sverige 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av hepatit C efter smittväg. Via injektionsutrustning dominerar.

Figur 4. Antalet fall av hepatit C per åldersgrupp som fått infektionen i Sverige via injektion av droger med oren injektionsutrustning 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall som fått hepatit C vis injektionsutrustning efter ålder. 20-29 år dominerar.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit C – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 8 / 5,04 14 / 8,82 12 / 7,55 8 / 5,03 17 / 10,65 11 / 6,89 17 / 10,67 17 / 10,73 20 / 12,80 18 / 11,68
Dalarna 2 / 0,69 26 / 9,02 25 / 8,67 28 / 9,71 21 / 7,30 22 / 7,64 25 / 8,71 37 / 12,93 43 / 15,11 46 / 16,37 61 / 21,87
Gotland 0 / 0 4 / 6,54 4 / 6,54 7 / 11,48 7 / 11,64 2 / 3,35 5 / 8,44 7 / 11,95 5 / 8,62 9 / 15,68 5 / 8,73
Gävleborg 4 / 1,39 50 / 17,40 52 / 18,10 35 / 12,16 27 / 9,39 44 / 15,31 49 / 17,10 45 / 15,75 70 / 24,60 75 / 26,61 80 / 28,57
Halland 0 / 0 21 / 6,13 22 / 6,42 16 / 4,70 22 / 6,53 20 / 5,99 33 / 10,02 27 / 8,31 26 / 8,12 38 / 12,07 28 / 9,01
Jämtland 0 / 0 20 / 15,07 13 / 9,80 8 / 6,06 12 / 9,15 9 / 6,88 13 / 9,98 19 / 14,64 20 / 15,54 23 / 18,06 22 / 17,35
Jönköping 1 / 0,27 25 / 6,77 21 / 5,69 28 / 7,63 24 / 6,58 38 / 10,45 60 / 16,63 46 / 12,88 52 / 14,74 75 / 21,56 52 / 15,10
Kalmar 1 / 0,40 23 / 9,29 31 / 12,51 24 / 9,71 23 / 9,35 20 / 8,15 26 / 10,63 35 / 14,37 44 / 18,16 54 / 22,72 40 / 16,98
Kronoberg 0 / 0 12 / 5,87 18 / 8,81 19 / 9,34 10 / 4,94 18 / 8,93 18 / 9,01 19 / 9,62 21 / 10,79 17 / 8,88 22 / 11,63
Norrbotten 2 / 0,80 33 / 13,24 21 / 8,43 23 / 9,21 18 / 7,21 25 / 10,00 38 / 15,17 40 / 15,92 49 / 19,56 61 / 24,43 42 / 16,80
Skåne 9 / 0,64 121 / 8,56 143 / 10,11 131 / 9,34 136 / 9,79 178 / 12,92 164 / 12,04 170 / 12,64 209 / 15,78 205 / 15,73 219 / 16,99
Stockholm 16 / 0,66 261 / 10,70 313 / 12,83 289 / 11,97 265 / 11,08 456 / 19,18 543 / 23,16 527 / 22,83 576 / 25,38 532 / 23,84 514 / 23,38
Södermanland 2 / 0,66 30 / 9,92 31 / 10,25 22 / 7,29 26 / 8,68 40 / 13,44 54 / 18,32 56 / 19,22 58 / 20,13 68 / 23,97 67 / 23,87
Uppsala 1 / 0,25 30 / 7,49 39 / 9,73 34 / 8,61 38 / 9,78 39 / 10,16 60 / 15,94 66 / 17,89 45 / 12,45 43 / 12,14 57 / 16,34
Värmland 4 / 1,41 32 / 11,27 46 / 16,20 41 / 14,48 45 / 15,91 30 / 10,62 61 / 21,67 56 / 19,97 69 / 24,70 69 / 25,01 70 / 25,48
Västerbotten 2 / 0,72 25 / 9,05 35 / 12,67 30 / 10,93 15 / 5,49 29 / 10,67 43 / 15,92 32 / 11,92 63 / 23,69 47 / 17,85 50 / 19,06
Västernorrland 2 / 0,82 21 / 8,63 30 / 12,33 23 / 9,42 21 / 8,59 32 / 13,04 47 / 19,15 59 / 23,99 52 / 21,18 56 / 22,96 71 / 29,21
Västmanland 4 / 1,42 35 / 12,47 28 / 9,97 26 / 9,32 25 / 9,02 31 / 11,24 30 / 10,95 42 / 15,49 53 / 19,80 63 / 23,84 66 / 25,22
Västra Götaland 10 / 0,57 133 / 7,56 172 / 9,78 220 / 12,61 218 / 12,57 240 / 13,91 215 / 12,57 239 / 14,14 267 / 15,97 267 / 16,19 242 / 14,83
Örebro 5 / 1,62 47 / 15,27 33 / 10,72 36 / 11,73 37 / 12,11 51 / 16,73 39 / 12,90 40 / 13,38 65 / 22,04 70 / 24,05 89 / 30,89
Östergötland 2 / 0,42 39 / 8,26 34 / 7,20 50 / 10,65 35 / 7,49 47 / 10,10 70 / 15,17 64 / 13,99 74 / 16,37 98 / 21,99 69 / 15,61
Totalt 67 / 0,64 996 / 9,47 1125 / 10,69 1102 / 10,54 1033 / 9,95 1388 / 13,44 1604 / 15,68 1643 / 16,23 1878 / 18,79 1936 / 19,65 1884 / 19,33

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 1.3% 1.7% 0.4% 0.2% 0.2%
5 - 9 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
15 - 19 0.2% 0.3% 1.0% 0.9% 1.2% 1.5% 1.3% 2.8% 1.7% 1.6% 1.0% 2.2% 2.9% 3.1% 2.4% 2.5% 2.0% 2.7% 3.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 2.4% 1.6% 1.6% 1.1%
20 - 29 16.1% 16.8% 21.5% 22.3% 18.7% 23.0% 23.3% 24.4% 23.5% 27.1% 27.0% 30.3% 28.8% 27.4% 27.5% 22.7% 23.1% 22.9% 23.2% 21.5% 22.2% 19.8% 18.6% 17.2% 15.5% 15.0% 15.0%
30 - 39 30.4% 31.2% 26.3% 27.8% 25.8% 26.9% 29.5% 26.1% 25.9% 25.7% 24.0% 23.9% 22.7% 23.0% 22.3% 18.8% 20.8% 21.2% 19.1% 20.0% 21.2% 22.6% 22.8% 26.0% 27.8% 28.8% 32.2%
40 - 49 22.8% 19.8% 18.4% 15.9% 19.2% 16.4% 16.0% 15.7% 15.8% 17.1% 16.5% 16.6% 16.1% 18.2% 17.5% 18.4% 21.8% 23.9% 23.4% 27.0% 26.9% 27.7% 27.9% 30.7% 30.0% 31.3% 29.4%
50 - 59 12.4% 12.9% 13.0% 13.7% 14.1% 12.7% 14.0% 14.3% 17.9% 15.1% 17.8% 14.9% 17.3% 17.3% 18.5% 21.6% 20.1% 17.6% 19.8% 19.2% 17.6% 17.0% 17.0% 14.7% 15.7% 13.9% 13.6%
60 - 69 11.7% 13.1% 12.6% 11.8% 15.1% 13.4% 10.9% 11.8% 10.1% 8.9% 9.5% 7.8% 8.3% 7.2% 7.6% 10.6% 7.7% 7.5% 6.6% 6.4% 6.0% 6.5% 6.1% 4.4% 5.5% 5.4% 5.4%
70 - 79 4.9% 4.4% 5.0% 4.9% 3.8% 3.6% 3.2% 2.8% 2.7% 2.9% 2.3% 2.3% 1.9% 2.6% 2.6% 3.3% 2.5% 2.5% 2.3% 1.7% 2.1% 2.6% 2.9% 1.6% 2.3% 2.4% 1.9%
80+ 0.9% 0.8% 1.0% 1.3% 0.7% 0.8% 0.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 0.6% 0.9% 0.8% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 67.5% 66.2% 64.8% 66.1% 67.2% 67.2% 67.8% 67.0% 68.1% 66.9% 67.0% 66.7% 66.3% 67.7% 64.4% 60.6% 65.3% 62.7% 66.5% 67.6% 66.5% 68.3% 67.8% 69.2% 67.2% 66.1% 66.4%
Kvinna 32.3% 33.7% 35.0% 33.7% 32.6% 32.6% 32.1% 32.9% 31.7% 32.8% 32.8% 32.9% 33.3% 32.0% 35.3% 39.2% 34.4% 37.0% 32.6% 31.5% 32.8% 31.4% 31.8% 30.1% 31.8% 33.1% 32.2%
Okänd 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.9% 0.9% 0.7% 0.3% 0.4% 0.7% 1.0% 0.8% 1.4%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 66.0% 67.0% 61.0% 71.0% 64.0% 56.0% 55.0% 55.0% 53.0% 53.0% 52.0% 55.0% 59.0% 58.0% 59.0% 61.0% 65.0% 60.0% 56.0% 57.0% 57.0% 55.0% 58.0% 55.0% 53.0% 46.0% 47.0% 30.0%
Andel smittade utomlands: 10.0% 21.0% 26.0% 11.0% 15.0% 19.0% 22.0% 25.0% 25.0% 26.0% 24.0% 20.0% 22.0% 22.0% 20.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 12.0% 12.0% 10.0% 10.0% 6.0% 5.0% 6.0% 3.0%
Andel som saknar uppgift: 24.0% 12.0% 13.0% 18.0% 21.0% 25.0% 23.0% 20.0% 22.0% 21.0% 24.0% 25.0% 19.0% 20.0% 21.0% 21.0% 18.0% 24.0% 29.0% 30.0% 31.0% 33.0% 32.0% 35.0% 41.0% 49.0% 47.0% 67.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 67 rapporterade fall
 • 44 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Vitryssland - 1
 2. Eritrea - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Litauen - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Azerbajdzjan - 1
 7. Ukraina - 1

År 2023

Totalt 996 rapporterade fall
 • 667 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 211 (21.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 118 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 82
 2. Mongoliet - 17
 3. Polen - 9
 4. Georgien - 8
 5. Ryssland - 6
 6. Vitryssland - 5
 7. Tyskland - 5
 8. Thailand - 5
 9. Afghanistan - 4
 10. Rumänien - 4
 11. Pakistan - 4
 12. Serbien - 3
 13. Irak - 3
 14. Vietnam - 3

År 2022

Totalt 1125 rapporterade fall
 • 691 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 141 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 169
 2. Polen - 12
 3. Ryssland - 12
 4. Georgien - 10
 5. Litauen - 7
 6. Syrien - 6
 7. Pakistan - 5
 8. Mongoliet - 5
 9. Rumänien - 4
 10. Vitryssland - 3
 11. Finland - 3
 12. Europa - 3
 13. USA - 3
 14. Storbritannien - 2

År 2021

Totalt 1102 rapporterade fall
 • 779 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 123 (11.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 200 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 10
 2. Georgien - 8
 3. Ryssland - 6
 4. Mongoliet - 6
 5. Vitryssland - 5
 6. Iran - 5
 7. Ukraina - 4
 8. Norge - 4
 9. Estland - 4
 10. Finland - 4
 11. Serbien - 3
 12. Nederländerna - 3
 13. Litauen - 3
 14. Rumänien - 3

År 2020

Totalt 1033 rapporterade fall
 • 658 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 215 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 18
 2. Polen - 12
 3. Uzbekistan - 12
 4. Ryssland - 11
 5. Pakistan - 9
 6. Afghanistan - 8
 7. Mongoliet - 6
 8. Ukraina - 4
 9. Litauen - 4
 10. Thailand - 4
 11. Danmark - 4
 12. Vitryssland - 3
 13. Iran - 3
 14. Tyskland - 3

År 2019

Totalt 1388 rapporterade fall
 • 782 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 264 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 342 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 23
 2. Ryssland - 15
 3. Thailand - 13
 4. Polen - 12
 5. Mongoliet - 12
 6. Rumänien - 11
 7. Ukraina - 10
 8. Uzbekistan - 10
 9. Lettland - 10
 10. Syrien - 9
 11. Afghanistan - 9
 12. Litauen - 9
 13. Norge - 7
 14. Italien - 7

År 2018

Totalt 1604 rapporterade fall
 • 884 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 351 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 369 (23.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 39
 2. Ryssland - 22
 3. Rumänien - 16
 4. Syrien - 14
 5. Ukraina - 13
 6. Thailand - 13
 7. Uzbekistan - 13
 8. Vitryssland - 12
 9. Lettland - 12
 10. Mongoliet - 12
 11. Pakistan - 11
 12. Polen - 10
 13. Iran - 10
 14. Somalia - 10

År 2017

Totalt 1643 rapporterade fall
 • 897 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 403 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 343 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Ryssland - 37
 3. Litauen - 20
 4. Mongoliet - 20
 5. Syrien - 19
 6. Rumänien - 18
 7. Lettland - 17
 8. Egypten - 13
 9. Thailand - 11
 10. Vitryssland - 10
 11. Polen - 10
 12. Finland - 10
 13. Afghanistan - 10
 14. Pakistan - 10

År 2016

Totalt 1878 rapporterade fall
 • 992 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 476 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 410 (22.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 54
 2. Syrien - 34
 3. Afghanistan - 32
 4. Ryssland - 26
 5. Mongoliet - 22
 6. Iran - 17
 7. Lettland - 17
 8. Pakistan - 16
 9. Litauen - 15
 10. Egypten - 14
 11. Uzbekistan - 14
 12. Irak - 13
 13. Rumänien - 13
 14. Ukraina - 12

År 2015

Totalt 1936 rapporterade fall
 • 1025 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 499 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 412 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 49
 2. Ryssland - 41
 3. Syrien - 32
 4. Ukraina - 30
 5. Polen - 23
 6. Litauen - 23
 7. Mongoliet - 21
 8. Egypten - 19
 9. Irak - 15
 10. Vitryssland - 13
 11. Iran - 13
 12. Lettland - 12
 13. Afghanistan - 11
 14. Rumänien - 11

År 2014

Totalt 1884 rapporterade fall
 • 987 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 451 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 446 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 55
 2. Ryssland - 30
 3. Mongoliet - 24
 4. Vitryssland - 23
 5. Syrien - 23
 6. Egypten - 22
 7. Polen - 22
 8. Somalia - 16
 9. Ukraina - 13
 10. Afghanistan - 13
 11. Rumänien - 13
 12. Litauen - 12
 13. Thailand - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2013

Totalt 2050 rapporterade fall
 • 1133 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 416 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 501 (25.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Georgien - 47
 2. Ryssland - 41
 3. Mongoliet - 29
 4. Vitryssland - 26
 5. Egypten - 16
 6. Somalia - 14
 7. Litauen - 13
 8. Syrien - 12
 9. Pakistan - 11
 10. Azerbajdzjan - 10
 11. Lettland - 10
 12. Eritrea - 9
 13. Afghanistan - 9
 14. Thailand - 8

År 2012

Totalt 1964 rapporterade fall
 • 1160 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 436 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 368 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 44
 2. Georgien - 36
 3. Vitryssland - 23
 4. Mongoliet - 21
 5. Polen - 20
 6. Uzbekistan - 16
 7. Iran - 14
 8. Egypten - 13
 9. Azerbajdzjan - 12
 10. Thailand - 12
 11. Pakistan - 12
 12. Syrien - 11
 13. Estland - 10
 14. Somalia - 10

År 2011

Totalt 2069 rapporterade fall
 • 1197 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 449 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 423 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 41
 2. Mongoliet - 29
 3. Vitryssland - 23
 4. Georgien - 23
 5. Polen - 20
 6. Pakistan - 17
 7. Afghanistan - 14
 8. Egypten - 13
 9. Estland - 13
 10. Somalia - 13
 11. Thailand - 12
 12. Eritrea - 11
 13. Azerbajdzjan - 11
 14. Uzbekistan - 11

År 2010

Totalt 1927 rapporterade fall
 • 1132 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 379 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 416 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Somalia - 20
 4. Vitryssland - 16
 5. Iran - 14
 6. Polen - 13
 7. Lettland - 12
 8. Azerbajdzjan - 11
 9. Thailand - 11
 10. Egypten - 10
 11. Irak - 10
 12. Georgien - 10
 13. Finland - 9
 14. Rumänien - 9

År 2009

Totalt 2194 rapporterade fall
 • 1334 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 459 (21.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 49
 2. Mongoliet - 28
 3. Georgien - 23
 4. Irak - 18
 5. Thailand - 18
 6. Somalia - 17
 7. Polen - 15
 8. Uzbekistan - 13
 9. Egypten - 12
 10. Rumänien - 10
 11. USA - 10
 12. Pakistan - 9
 13. Vitryssland - 8
 14. Norge - 8

År 2008

Totalt 2505 rapporterade fall
 • 1620 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 414 (17.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 471 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 50
 2. Mongoliet - 29
 3. Polen - 18
 4. Uzbekistan - 17
 5. Vitryssland - 15
 6. Irak - 15
 7. Iran - 12
 8. Thailand - 12
 9. Somalia - 11
 10. Azerbajdzjan - 11
 11. Afrika - 10
 12. Finland - 10
 13. Egypten - 8
 14. Serbien och Montenegro - 8

År 2007

Totalt 2087 rapporterade fall
 • 1261 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 342 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 484 (24.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 31
 2. Irak - 21
 3. Somalia - 15
 4. Mongoliet - 14
 5. Polen - 13
 6. Thailand - 12
 7. Vietnam - 12
 8. Pakistan - 11
 9. Norge - 10
 10. Burundi - 10
 11. Uzbekistan - 10
 12. Iran - 9
 13. Burma - 9
 14. Afghanistan - 8

År 2006

Totalt 1910 rapporterade fall
 • 1075 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 556 (29.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Somalia - 11
 3. Thailand - 11
 4. Iran - 10
 5. Burundi - 10
 6. Polen - 9
 7. Eritrea - 9
 8. Uzbekistan - 9
 9. Mongoliet - 9
 10. Spanien - 8
 11. Ukraina - 7
 12. Norge - 7
 13. Georgien - 7
 14. Danmark - 7

År 2005

Totalt 2097 rapporterade fall
 • 1204 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 266 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 627 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Polen - 11
 3. Burundi - 11
 4. Eritrea - 10
 5. Georgien - 9
 6. Vitryssland - 8
 7. Norge - 8
 8. Thailand - 8
 9. USA - 7
 10. Egypten - 6
 11. Iran - 6
 12. Finland - 6
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 14. Estland - 5

År 2004

Totalt 2380 rapporterade fall
 • 1365 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 281 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 734 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 36
 2. Thailand - 16
 3. Azerbajdzjan - 14
 4. Vitryssland - 13
 5. Georgien - 10
 6. Somalia - 10
 7. Bosnien och Hercegovina - 9
 8. Spanien - 9
 9. Pakistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 6
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 13. Iran - 6
 14. Armenien - 6

År 2003

Totalt 2587 rapporterade fall
 • 1419 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 864 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 47
 2. Georgien - 17
 3. Somalia - 16
 4. Norge - 14
 5. Utland - 13
 6. Thailand - 11
 7. Vitryssland - 9
 8. Iran - 8
 9. Uzbekistan - 8
 10. Polen - 7
 11. Irak - 7
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 13. Rumänien - 7
 14. Azerbajdzjan - 6

År 2002

Totalt 2760 rapporterade fall
 • 1604 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 265 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 891 (32.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 30
 2. Georgien - 18
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 13
 4. Iran - 12
 5. Somalia - 12
 6. Norge - 11
 7. Rumänien - 11
 8. Polen - 9
 9. Ukraina - 7
 10. Uzbekistan - 7
 11. Vitryssland - 6
 12. Danmark - 6
 13. Mongoliet - 6
 14. Marocko - 5

År 2001

Totalt 2672 rapporterade fall
 • 1465 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 254 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 953 (35.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 26
 2. Iran - 16
 3. Vietnam - 16
 4. Irak - 11
 5. Somalia - 11
 6. Polen - 10
 7. Rumänien - 9
 8. Egypten - 8
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 10. USA - 8
 11. Pakistan - 7
 12. Thailand - 6
 13. Italien - 6
 14. Utland - 5

År 2000

Totalt 2985 rapporterade fall
 • 1588 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 183 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1214 (41.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 24
 2. Somalia - 9
 3. Egypten - 8
 4. Vietnam - 7
 5. Polen - 6
 6. Finland - 6
 7. Eritrea - 6
 8. Thailand - 6
 9. Bosnien och Hercegovina - 6
 10. Indien - 6
 11. Frankrike - 4
 12. Danmark - 4
 13. USA - 4
 14. Storbritannien - 3

År 1999

Totalt 3370 rapporterade fall
 • 1548 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 155 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1667 (49.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ryssland - 12
 2. Danmark - 8
 3. USA - 8
 4. Iran - 7
 5. Somalia - 7
 6. Vietnam - 7
 7. Italien - 7
 8. Irak - 6
 9. Norge - 6
 10. Finland - 6
 11. Polen - 5
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Syrien - 4

År 1998

Totalt 3862 rapporterade fall
 • 1807 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 222 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1833 (47.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Polen - 18
 2. Thailand - 14
 3. Ryssland - 13
 4. Iran - 11
 5. Rumänien - 9
 6. Spanien - 9
 7. Storbritannien - 8
 8. Irak - 8
 9. Somalia - 8
 10. Bosnien och Hercegovina - 8
 11. USA - 7
 12. Egypten - 6
 13. Tyskland - 6
 14. Danmark - 6

År 1997

Totalt 4420 rapporterade fall
 • 1340 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 150 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2930 (67.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Iran - 10
 2. Rumänien - 9
 3. Polen - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 8
 5. Ryssland - 8
 6. Somalia - 8
 7. Etiopien - 6
 8. Finland - 6
 9. Pakistan - 6
 10. Indien - 5
 11. Irak - 4
 12. Ungern - 4
 13. Bosnien och Hercegovina - 4
 14. USA - 4