Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2000

Under året skedde en ökning av antalet anmälda invasiva listeriainfektioner jämfört med tidigare år. 53 personer anmäldes, varav 39 från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Infektion i samband med graviditet inträffade i två fall. Av de anmälda under 65 år var det endast en kvinna som inte hade någon grundsjukdom. 62 % av de anmälda var över 65 år.