Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2006

Sedan 2002 har antalet listeriafall legat på en jämn nivå med drygt 40 fall per år.

Under 2006 rapporterades 41 fall av listeriainfektion, av vilka 23 var kvinnor och 18 män. Incidensen var 0,5 per 100 000 invånare. En kvinna fick missfall i vecka 27. Av de insjuknade var 71 % 65 år eller äldre. Samtliga män var äldre än 59 år medan 5 av de rapporterade kvinnorna var yngre än 60 år. Antalet personer som avled inom loppet av 3 månader från dagen för insjuknandet var 18 stycken.

34 personer rapporterades vara smittade i Sverige och en i Frankrike medan smittland saknades för 5 personer.