Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:86,0%94,0%96,0%98,0%95,0%91,0%83,0%93,0%90,0%90,0%91,0%90,0%82,0%92,0%88,0%86,0%85,0%81,0%90,0%83,0%66,0%72,0%60,0%64,0%48,0%
Andel smittade utomlands:0,0%1,0%3,0%2,0%4,0%4,0%3,0%6,0%5,0%4,0%2,0%3,0%3,0%2,0%4,0%2,0%0,0%9,0%0,0%3,0%3,0%2,0%0,0%2,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:14,0%5,0%1,0%0,0%1,0%5,0%14,0%1,0%5,0%6,0%7,0%7,0%15,0%6,0%8,0%12,0%15,0%10,0%10,0%14,0%31,0%26,0%40,0%34,0%52,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 29 rapporterade fall.

 • 14 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (52,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 1998

Totalt 42 rapporterade fall.

 • 27 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 1

År 1999

Totalt 35 rapporterade fall.

 • 21 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (40,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2000

Totalt 53 rapporterade fall.

 • 38 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (26,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Norge - 1

År 2001

Totalt 67 rapporterade fall.

 • 44 (66,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 21 (31,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 1
 2. Thailand - 1

År 2002

Totalt 40 rapporterade fall.

 • 33 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1

År 2003

Totalt 48 rapporterade fall.

 • 43 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2004

Totalt 43 rapporterade fall.

 • 35 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1
 2. Egypten - 1
 3. Utland - 1
 4. Costa Rica - 1

År 2005

Totalt 40 rapporterade fall.

 • 34 (85,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2006

Totalt 42 rapporterade fall.

 • 36 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 1

År 2007

Totalt 56 rapporterade fall.

 • 49 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 1
 2. Finland - 1

År 2008

Totalt 60 rapporterade fall.

 • 55 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Utland - 1

År 2009

Totalt 73 rapporterade fall.

 • 60 (82,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kroatien - 1
 2. Europa - 1

År 2010

Totalt 63 rapporterade fall.

 • 57 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Israel - 1
 2. Chile - 1

År 2011

Totalt 56 rapporterade fall.

 • 51 (91,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 1

År 2012

Totalt 72 rapporterade fall.

 • 65 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 1
 2. Spanien - 1
 3. Karibien - 1

År 2013

Totalt 93 rapporterade fall.

 • 84 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 3
 2. Danmark - 1
 3. Portugal - 1

År 2014

Totalt 125 rapporterade fall.

 • 116 (93,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Norge - 1
 2. Belgien - 1
 3. Grekland - 1
 4. Turkiet - 1
 5. Spanien - 1
 6. Finland - 1
 7. Thailand - 1

År 2015

Totalt 88 rapporterade fall.

 • 73 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Estland - 1
 2. Frankrike - 1
 3. Spanien - 1

År 2016

Totalt 68 rapporterade fall.

 • 62 (91,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kroatien - 1
 2. Belgien - 1
 3. Uganda - 1

År 2017

Totalt 81 rapporterade fall.

 • 77 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1
 2. Thailand - 1
 3. Polen - 1

År 2018

Totalt 89 rapporterade fall.

 • 87 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Rumänien - 1
 2. Turkiet - 1

År 2019

Totalt 113 rapporterade fall.

 • 109 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 2
 2. Monaco - 1

År 2020

Totalt 88 rapporterade fall.

 • 83 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 1

År 2021

Totalt 64 rapporterade fall.

 • 55 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.