Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,320/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/01/0,510/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/01/0,071/0,070/00/01/0,071/0,071/0,070/00/0
Stockholm0/00/01/0,040/01/0,041/0,041/0,041/0,041/0,040/01/0,04
Södermanland0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/0
Värmland0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/01/0,050/01/0,051/0,050/04/0,242/0,120/01/0,061/0,06
Örebro0/00/00/00/00/01/0,340/01/0,350/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt0/03/0,022/0,013/0,023/0,033/0,037/0,075/0,053/0,031/0,012/0,02