Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,650/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/0
Dalarna2/0,720/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/01/0,321/0,320/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/01/0,290/01/0,290/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,420/01/0,420/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/04/0,310/00/01/0,071/0,075/0,390/02/0,151/0,071/0,07
Stockholm1/0,040/01/0,041/0,040/02/0,093/0,142/0,090/02/0,091/0,042/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/01/0,361/0,36
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/01/0,410/00/00/00/00/00/01/0,411/0,410/00/0
Västmanland1/0,390/02/0,780/00/00/00/00/00/00/01/0,390/0
Västra Götaland0/01/0,060/00/00/00/01/0,061/0,060/03/0,182/0,121/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/01/0,230/00/00/02/0,460/01/0,23
Totalt6/0,062/0,027/0,072/0,022/0,024/0,048/0,0811/0,114/0,0413/0,137/0,076/0,06