Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,65
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,720/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/0
Gävleborg1/0,350/01/0,353/1,070/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Halland0/00/01/0,320/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland2/1,580/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/0
Kronoberg1/0,530/00/00/01/0,530/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,400/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Skåne1/0,070/01/0,070/03/0,231/0,071/0,070/00/05/0,391/0,073/0,23
Stockholm0/01/0,041/0,041/0,042/0,090/04/0,180/01/0,043/0,135/0,233/0,13
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/0
Värmland1/0,360/00/00/02/0,730/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten1/0,380/00/00/00/01/0,380/00/00/00/01/0,380/0
Västernorrland1/0,410/00/01/0,411/0,410/01/0,411/0,410/00/01/0,411/0,41
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/02/0,121/0,061/0,061/0,060/01/0,060/01/0,063/0,184/0,242/0,12
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/02/0,70
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/0
Totalt10/0,103/0,035/0,056/0,0610/0,102/0,028/0,082/0,024/0,0415/0,1514/0,1414/0,14