Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,35
Gotland0/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/01/1,740/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,350/00/01/0,35
Halland0/00/01/0,310/01/0,310/00/00/00/00/01/0,311/0,31
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,781/0,780/00/01/0,780/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/04/1,140/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/01/0,420/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,520/0
Norrbotten0/01/0,400/00/00/00/01/0,400/02/0,802/0,800/00/0
Skåne3/0,231/0,070/02/0,151/0,070/00/01/0,071/0,070/00/00/0
Stockholm3/0,130/00/03/0,134/0,171/0,042/0,081/0,044/0,173/0,130/01/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,280/00/01/0,281/0,283/0,841/0,280/0
Värmland0/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,361/0,360/00/0
Västerbotten1/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/0
Västernorrland1/0,410/00/00/01/0,411/0,410/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,751/0,370/00/0
Västra Götaland0/00/00/01/0,060/00/02/0,120/00/00/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/01/0,34
Östergötland0/01/0,220/00/01/0,220/00/01/0,220/00/01/0,220/0
Totalt9/0,094/0,041/0,016/0,069/0,093/0,0312/0,129/0,0912/0,1211/0,117/0,075/0,05