Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/01/0,630/00/01/0,630/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/01/0,350/01/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/01/0,350/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,310/00/01/0,31
Jämtland0/00/01/0,770/00/00/00/00/01/0,770/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/01/0,28
Kalmar1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,510/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,390/00/01/0,390/00/00/01/0,391/0,391/0,390/00/0
Skåne2/0,150/00/01/0,070/01/0,070/01/0,071/0,070/00/01/0,07
Stockholm0/00/01/0,040/02/0,080/02/0,081/0,042/0,081/0,040/01/0,04
Södermanland0/00/00/01/0,340/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,270/02/0,550/00/00/01/0,270/00/00/00/01/0,27
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten1/0,370/01/0,370/00/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/02/0,810/00/00/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/00/00/01/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/01/0,050/00/00/00/01/0,050/02/0,112/0,111/0,05
Örebro0/00/00/02/0,670/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,220/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/01/0,22
Totalt7/0,070/07/0,077/0,076/0,062/0,028/0,085/0,057/0,079/0,092/0,028/0,08