Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/01/1,670/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,340/00/00/00/01/0,341/0,340/00/00/00/0
Halland1/0,291/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,761/0,760/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,270/01/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,490/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,390/00/02/0,790/00/00/01/0,390/00/00/00/0
Skåne2/0,140/00/00/01/0,070/00/02/0,140/00/00/00/0
Stockholm2/0,081/0,043/0,120/01/0,040/03/0,120/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten1/0,361/0,360/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,051/0,051/0,051/0,050/00/02/0,111/0,050/00/00/00/0
Örebro1/0,321/0,320/00/00/00/00/01/0,320/00/00/00/0
Östergötland2/0,420/00/01/0,210/00/01/0,210/00/00/00/00/0
Totalt12/0,116/0,055/0,045/0,045/0,043/0,028/0,078/0,070/00/00/00/0