Under året skedde en ökning av antalet anmälda invasiva listeriainfektioner jämfört med tidigare år. 53 personer anmäldes, varav 39 från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Infektion i samband med graviditet inträffade i två fall. Av de anmälda under 65 år var det endast en kvinna som inte hade någon grundsjukdom. 62 % av de anmälda var över 65 år.