Under 2002 inträffade 40 fall av listeria i Sverige. Av dessa var 23 kvinnor och 17 män. Av de insjuknade var 36 % under 65 år. Ett fall inträffade i samband med graviditet. Incidensen var 0,4 fall per 100 000 invånare. Som vanligt drabbades de med nedsatt immunförsvar, gravida och äldre oftare än andra. Två yngre och friska personer insjuknade under året. Inga utbrott har förekommit i landet under 2002.

Tendensen i Sverige är en långsam ökning av listeria de senaste tio åren. Mellan 1991 och 2001 har 20 utbrott med invasiv listeria rapporterats från nio länder i Europa. De flesta utbrotten förorsakades av färdiga köttprodukter. Den andra stora orsaken till utbrott var ost. Antalet utbrott ökade gradvis över tiden, medan antalet fall per utbrott minskade.