I Sverige har en långsam ökning av listeria skett de senaste tio åren. Inom Europa har konsumentens livsstil förändrats så, att mindre tid finns för matlagning och alltmer färdiglagad mat konsumeras. Detta, samt försäljning av fler rätter med lång hållbarhet, ökar risken för listeriainfektion.

Antalet utbrott har ökat över tiden i Europa, medan antalet fall per utbrott minskar. Under perioden 1992-1996 då sju utbrott rapporterades i Europa jämfört med 1997-2001 då elva utbrott anmäldes minskade antalet smittade per utbrott från i genomsnitt 57 till 11 personer. De flesta utbrotten förorsakades av färdiga köttprodukter. Den andra stora orsaken till utbrott var ost.

Under 2003 inträffade 48 fall av listeria i Sverige. Av dessa var 21 kvinnor och 27 män. Incidensen var 0,5 fall per 100 000 invånare.

Endast en gravid kvinna insjuknade under 2003 liksom under året innan. I övrigt drabbades de med nedsatt immunförsvar och äldre oftare än andra. Av de insjuknade var 71 procent 65 år eller äldre. Antalet personer som avled inom tre månader från dagen för insjuknandet var nitton stycken.